Кафедра тракторів і автомобілів

За підсумками оглядів – конкурсів роботи в інституті кафедра "Трактори і автомобілі" неодноразово займала перші місця в науково-навчальному інституті механотроніки та систем менеджменту. На кафедрі з 1998 року щорічно друкується збірник наукових праць "Тракторная энергетика в растениеводстве", який входить до фахових видань ВАК України. Сумісно з фірмою "Автодвор" кафедра приймає участь у виданні "Всеукраинской аграрной газеты" для головних інженерів господарств АПК України. В останні роки кафедра зосередила свої можливості з розвитку наукових досліджень в рамках кафедральної теми: "Підвищення технічного рівня сільськогосподарських тракторів та їх двигунів з метою покращання їх експлуатаційних властивостей та економії паливо-мастильних матеріалів". Основні дисципліни, які викладаються на кафедрі: Трактори і автомобілі; Теплотехніка;

Паливно-мастильні матеріали На кафедрі під керівництвом професора, доктора технічних наук Лебедєва А.Т. функціонує єдиний в Україні науково-дослідний тракторний центр "Агропромтрактор". Викладачі кафедри приймають активну участь у роботі в межах "Системи дорадництва" агроформувань АПК Харківської області з вирішення проблеми "Технічні вимоги на переобладнання тракторів ХТЗ в умовах господарства". Кафедра "Трактори і автомобілі" має ділові зв'язки та наукові контакти з провідними конструкторсько-виробничими організаціями та кафедрами вищих навчальних закладів України та близького зарубіжжя. Кафедра постійно здійснює виховну роботу серед абітурієнтів, студентів, випускників. Кафедра має кураторство у групах інституту. Підтримується зв'язок з молодими спеціалістами. В даний час співробітники кафедри працюють над створенням навчальних програм з дисциплін кафедри, які б дозволили підвищити навчальну активність студентів та їх відповідальність за результати свого навчання і зосередила свої зусилля щодо вдосконалення навчально-виховного процесу.