Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Центр дистанційного навчання ХНТУСГ

Переглядів: 12021
У відповідності з вимогами часу наказом ректора за № 01-08/120 від 18.04.2006 року в університеті було створено центр дистанційного навчання (ЦДН).
 
Дистанційне навчання дає можливість здійснювати колективний та індивідуалізований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, яка відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
 
Центр дистанційного навчання
Комп’ютерний клас центру системи дистанційного навчання
Центр ДН ННІ ДЗН ХНТУСГ ім. П. Василенка забезпечує:
 
- апробацію та впровадження в навчальний процес новітніх методик організації та технологій
дистанційного навчання ;
- дистанційне навчання згідно з отриманими ліцензіями на цей вид освітньої діяльності;
- розроблення дистанційних курсів;
- навчальний процес для денної та заочної форми навчання ;
- доступ студентів до електронної навчально-методичної бази університету;
- доступ студентів та викладачів університету до Internet –ресурсу;
- участь у міжнародному співробітництві в галузі дистанційного навчання .
 
До ЦДН відноситься комп'ютерний клас та лабораторія, які забезпечені у відповідності з вимогами необхідною матеріально-технічною базою.
 
До матеріально-технічної бази ЦДН відноситься наявні навчальні та службові приміщення, 18 сучасних комп'ютерів, сервер та інше телекомунікаційне обладнання.
 
В центрі ДН створено електронну навчально-методичну та бібліотечну бази для проведення навчального процесу для студентів денної та заочної форм навчання . Для проведення дистанційного навчання використовується сучасна навчальна програма Moodle, що використовується в багатьох країнах світу.
 
У підготовці фахівців для сільськогосподарського виробництва беруть активну участь 35 кафедр університету, 363 штатних викладачів, серед яких 5 академіків, 12 членів кореспондентів академій наук УкраЇни, 40 докторів наук, професорів, 203 кандидатів наук, доцентів.
Центр дистанційного навчання
Лабораторія центру системи дистанційного навчання
 
Навчальний процес в університеті забезпечують 22 лекційні аудиторії, 97 учбових лабораторій, 3 лінгафонних кабінети, вісім залів дипломного та курсового проектування, 17 комп’ютерних класів, 4 читальних зали.
 
На час проведення лабораторно-екзаменаційних сесій студенти заочної форми навчання мають можливість проживання в гуртожитках університету.
 
За роки існування заочної форми навчання в ХНТУСГ ім. П. Василенка було підготовлено більше 15000 спеціалістів для агропромислового комплексу України. Випускники ХНТУСГ ім. П. Василенка працюють у всіх областях України, а також в ближньому та дальньому зарубіжжі.

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика