Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Міжнародне співробітництво

Переглядів: 16973
В нашому університеті діє програма міжнародної співдружності, яка базується на інтенсивному обміні студентами, аспірантами та стажистами. Щорічно понад 300 студентів проходять 2-7 місячне стажування на сільськогосподарських фермах Великобританії, Нідерландів, Данії, Польщі, Чехії, Словаччини та інших країн Європи.

ХНТУСГ активно включився до Болонського процесу, який передбачає створення європейського освітнього простору, а також професійну мобільність студентів та ріст їх конкурентоздатності.
Однією з тенденцій сучасного світу є інтеграція в економіці, культурі, науці і, особливо, в освіті.

Ще з 1996 році в університеті діє програма міжнародної співдружності, яка базується на інтенсивному обміні студентами, аспірантами та стажистами. Щорічно понад 300 студентів проходять 2-7 місячне стажування на сільськогосподарських фермах Великобританії, Нідерландів, Данії, Польщі, Чехії, Словаччини та інших країн Європи. 

ХНТУСГ - активний учасник українсько-німецького аграрного проекту - програми тримісячного стажування в Німеччині студентів з економічних спеціальностей після одержання ними диплома бакалавра. Саме стажування проходить на переробних підприємствах АПК, в аграрних страхових компаніях та банках. Після повернення на батьківщину студенти складають спеціальні іспити та отримують сертифікати Інституту агробізнесу Німеччини.

Плідною є співдружність з Асоціацією фермерів Франції, яка бере на свій рахунок усі витрати щодо двомісячного стажування студентів.

Плідні міжнародні зв'язки університет підтримує з Московським державним агроінженерним університетом ім. В.П. Горячкіна (Росія); з університетом Ерланген, Гумбольтовським університетом (Німеччина); з Віденським аграрним університетом (Австрія); з Люблінською сільськогосподарською академією, Варшавським с.-г. університетом (Польща); сільськогосподарським університетом ім. Іштвана (Угорщина); з університетом "Париж-Нантер", Будинком науки про людину, Національним центром наукових досліджень, Аграрним ліцеєм міста Монтаржи (Франція) тощо. Були встановлені ділові контакти з мережею фірм Великобританії: "HOPS", CONCORDIA, IAAH, SROPSHER, з Бернським університетом (Швейцарія), з Пекінським сільськогосподарським інженерним університетом (КНР), з Північно-Центральним технічним коледжем (США), з Хайфовським технічним університетом (Ізраїль), з агросоюзами Швейцарії, Німеччини, Греції, Північної Італії, Нідерландів, з агроакадемією у Нітрі (Словаччина), з Краковським агроуніверситетом; Щетінським університетом, Тісенлевським університетом (Німеччина), Тептським університетом (Бельгія).  
Міжнародні зв'язки університету спрямовані на поглиблення процесу європейської інтеграції в освіті, метою діяльності є також розробка навчальних планів і методик з різних дисциплін в контексті Болонської угоди.

 

 

хнтусх харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко бывш. бывший химэсх международное сотрудничество практика за границей, практика студентов в Англии Дании США Чехии

Ключові слова:

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика