Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Кафедра технології матеріалів

Переглядів: 13005
Тришевский О.И.
Тришевський О.І.
Завідувач кафедри: ТРИШЕВСЬКИЙ Олег Ігорович, професор, доктор технічних наук
Адреса: 61002, м. Харків, вул. Артема 44, вул. Енгельса, 19
Телефон:(057) 716-41-53, 712-28-33
e-mail:

Кафедра технології матеріалів відноситься до ННІ Технічного сервісу, вона була заснована в період організації ХІМСГ у 1930 році. В різні роки кафедру очолювали доценти Н.Комар, А.Петровський, М.Чупіс, М.Іванов, А.Жуков, М.Дубко, Ю.Смірнов, М.Татарінцев, професор І.Куварзін, доцент П.Гужін, професор М.Пилипенко. З вересня 2008 року кафедрою завідує доктор технічних наук, професор Тришевський О.І.

У теперішній час кафедра ТКМ входить до складу ННІ технічного сервісу ХНТУСГ ім. Петра Василенка.

Склад кафедри технології матеріалів
 
На кафедрі працює 14 співробітників: 1 професор, 5 доцентів, 3 старших викладачі, 2 асистенти, 3 особи навчально-допоміжного складу. На кафедрі навчаються 2 аспіранти заочної форми навчання за спеціальностями: 05.05.11 „Машини і засоби с/г виробництва” та 05.02.01 „Матеріалознавство”. Кафедра розташована в двох навчальних корпусах, в яких займає площу 710м2 та має 8 навчальних лабораторій, 3 наукові лабораторії і майстерню для навчальної практики, що включає слюсарну дільницю на 1 групу студентів, ковальську і ливарну дільницю на 0,5 груп кожну, дільницю паяння металів твердими і м’якими припоями на 1 групу, дільницю зварювання металів на 0,5 групи. В розпорядженні кафедри знаходяться 23 металообробні верстати, 12 одиниць зварювального обладнання (машини для контактного, стикового та шовного зварювання, зварювальні трансформатори та випрямлячі), 6 печей для плавки і нагріву металу, 11 приладів для вимірювання твердості металів, 5 розривних машин різного типу, 8 металографічних і вимірювальних мікроскопів, 2 гідравлічних преси та інше наукове і навчальне обладнання. Кожен рік на кафедрі проходять навчання понад 1250 студентів стаціонарної та близько 800 студентів заочної форми навчання факультетів: „Механіко-технологічного”, „Енергетики та комп’ютерних технологій”, „Технічного сервісу”, „Технізації переробки та зберігання сільськогосподарської продукції”. На кафедрі викладаються навчальні дисципліни: „Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство”, „Системи автоматизованого проектування технологічних процесів”, „Технологічні основи машинобудування”, „Конструкційні та електромеханічні матеріали”, „Науково-технічна діяльність на підприємстві”, а також проводяться заняття з навчальної технологічної практики з метою набуття студентами практичних навичок, роботи із знаряддям праці в сфері технології матеріалів.
 
Вивчення будови та налагодження токарно-револьверного верстата
 
Проходження навчальної технологічної практики
 
Колектив кафедри постійно веде роботу спрямовану на інтенсифікацію на-вчального процесу, поглиблення у студентів теоретичних знань та розвитку у них професійних умінь і навичок інженерного пошуку в нових умовах господарювання, проявлення їх індивідуальності та самостійності.
 
Старший лаборант допомагає студентам вивчати будову матеріалів
 
На кафедрі діє науково-методичний семінар з педагогіки вищої школи. За останні роки видано 4 навчальних посібники з „грифом” Міністерства освіти і науки України, а також низка інших методичних розробок з навчальних дисциплін кафедри. Тільки у 2008 р. кафедрою опубліковано 30 наукових статей, 31науково-методична розробка, отримано 4 патенти, 3 винаходи впроваджені у виробництво, викладачі кафедрі виступали з доповідями на 25 міжнародних науково-технічних конференціях та сімпозіумах. Чотири викладача кафедри у 2008 р. за суттєвий внесок у освітянську діяльність Університету нагороджені почесними грамотами та дипломами Мінистерства освіти України. 
 
Професорсько-викладацьким колективом кафедри зроблено вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки в галузі підвищення довговічності деталей машин, механічної обробки матеріалів, що важко оброблюються, технологій ливарного і прокатного виробництва.
 
Визначення механічних властивостей металу
 
Значне місце в науковому пошуку кафедрі займають дослідження полімерних фільтрувальних матеріалів, які започаткував професор І.Куварзін у 1976 році. На кафедрі проводяться дослідження динаміки дефектів кристалічної гратки, а також дослідження і розробка технології та обладнання для валкової формовки економічних профілів високої жорсткості. Сьогодні на кафедрі проводяться дослідження і розробка фільтрувальних систем для очищення рідин, а також для відділення води і масел від стиснутих газів з використанням високо пористих матеріалів.
 
Дослідження процесу термічної обробки сталі
 
На основі цих досліджень розроблені і застосовуються в багатьох галузях промисловості і сільського господарства фільтри для очищення рідин: води, бензину, дизельного палива, особливо агресивних рідин (кислот, лугів, аміачної води), кріогенних рідин (рідкий азот, кисень), мінеральних масел, а також газів: фільтри–вологовідокремлювачі (для очищення стиснутого повітря, вуглекислоти від твердих частинок, крапельної і паровидної води, аерозолів мінеральних масел в пневмосистемах, а також при виробництві медпрепаратів і харчових продуктів), і фільтри-сепаратори (для очищення природного газу на промислах від конденсату, пластової води і механічних домішок).
 
Випробування фільтроелементів типу ФЕП
 
Зазначені фільтри забезпечують: тонкість очищення від 40 до 0,5 мкм; сту-пінь очищення від 98,9 до 99,98%, мають пористість 65-80%; вони гідрофобні, надійно працюють в інтервалі температур від -269 до +2500С; хімічно стійкі, біологічно нейтральні; дозволяють проводити багаторазову регенерацію; стійкі при термічній і хімічній стерилізації. Технології та обладнання для виготовлення профілів високої жорсткості вперше у світові практиці впроваджено у виробництво на Магнітогорському металургійному комбінаті, де опановано виробництво більш ніж 70 типів нових профілів для різних галузей машинобудування.
 
Обговорення результатів досліджень аспіранта
 
Колектив кафедри підтримує тісні творчі зв’язки з Українським державним науково-дослідним вуглехімічним інститутом „УХІН”, науково-виробничою фірмою „Філсі”, АТЗТ ПКТБ „Електротехмонтаж”, ЗАТ „Манометр”, ПП „Чистый континент”, ПП „МЕКАП” м. Харків, Донбаським гірничо-металургійним інститутом, НВП „АНТЕК-Автоматика” м. Северодонецьк, НВП „Промзв’язок” м. Одеса, ВАТ „Стінолбіотех”, ТОВ „Гроза”, м. Київ та іншими науковими закладами і виробничими підприємствами. З усіма цими підприємствами у останні роки кафедрою були заключені та виконані господарчі договори, або договори про творчу співпрацю, у рамках яких виконувались конкретні дослідження та розробки.

Кафедра технологии материалов Тришевский Олег Игоревич Пилипенко Николай Семенович Калюжный Полякова Горбачева

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика