Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Кафедра обліку та аудиту

Переглядів: 19088
 
Завідувач кафедри: МАРЕНИЧ ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА,
 доктор економічних наук, професор
Адреса: 61002, м. Харків, вул. Артема 44, к. 307, 307А, 306 (3 поверх)
Телефон:(057) 7-164-158
e-mail:oblikua7@gmail.com
Кафедра обліку і аудиту створена в 1999 році в Навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту.Засновником кафедри був професор, доктор економічних наук, член-кореспондент НААН Амбросов Володимир Якович. З 2014 року кафедру очолює доктор економічних наук Маренич Тетяна Григорівна.
 
До професорсько-викладацького складу кафедри обліку і аудиту входять 2 доктори економічних наук, професори, 5 кандидатів економічних наук, доцентів, 3 старших викладача, 2 асистента.
 

 

Склад кафедри
 
На кафедрі викладаються 40 дисциплін, а саме: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Управлінський облік», «Податкова система», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств», «Статистика», «Сільськогосподарська статистика», «Фінансова статистика», «Страхування», «Облік в галузях народного господарства», «Інвестиції», «Банківська справа», «Облік у банках», «Облік у бюджетних установах», «Аудит», «Організація і методика аудиту», «Облік в суб’єктах малого підприємництва», «Управління витратами», «Облік в зарубіжних країнах», «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності», «Організація обліку», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Звітність підприємств», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті», «Автоматизація бухгалтерського обліку», «Комплексні системи автоматизації обліку», «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий менеджмент», «Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Методологія і організація наукових досліджень в обліку та аудиті», «Актуальні питання бухгалтерського обліку», «Облік за міжнародними стандартами» для студентів економічних та управлінських напрямів та спеціальностей підготовки. Кафедра є випусковою для фахівців з обліку і аудиту освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр».
Для студентів навчально-наукових інститутів інженерно-технічних напрямів і спеціальностей викладачі кафедри проводять заняття по дисциплінах «Бухгалтерський облік та аудит», «Фінанси та кредит».
На кафедрі активно здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації. До кафедри щорічно прикріплюється 3-4 аспіранти та докторанти. За останні десять років підготовлено 17 кандидатів та 4 доктора економічних наук.
За рік викладачами кафедри обліку і аудиту публікується не менше 15 підручників, монографій, навчальних посібників, 80 статей у фахових виданнях. Викладачі кафедри активно приймають участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, в рік кількість виступів на яких сягає 60.
Головними напрямами наукових досліджень є теоретична і прикладна розробка напрямів ефективного функціонування підприємств аграрної сфери в ринкових умовах, економічного механізму їх стійкого розвитку. Кафедра забезпечує наукове супроводження підготовлених за участю її співробітників комплексних програм регіонального розвитку агропромислового виробництва та аграрного ринку. Професор кафедри, доктор економічних наук Т.Г. Маренич та завідувач кафедри О.О. Красноруцький є членами спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій. Викладачі кафедри є членами та редакторами Вісників ХНАУ, ХНТУСГ, СНАУ, Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області, інших фахових видань з економічних наук. Кафедра підтримує постійні творчі зв'язки з навчальними закладами Російської Федерації, США, країн Центральної та Східної Азії.
Кафедра обліку і аудиту має тісну співпрацю з редакціями газети «Все про бухгалтерський облік», журналів «Бізнес», «Економіка АПК», «Агроінком» та ін.
Кафедра обліку і аудиту виконує наукові розробки та обґрунтування для Харківської обласної державної адміністрації, Міністерства аграрної політики та продовольства України, органів управління агропромисловим розвитком обласного та районного рівнів.
Значна увага приділяється виховній роботі. Під керівництвом викладачів кафедри обліку і аудиту студенти університету приймають активну участь в міжнародних конференціях, конкурсах, олімпіадах та займають призові місця.
Випускники нашого університету, які здобули освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра, спеціаліста та магістра з обліку і аудиту, не тільки володіють глибокими знаннями та навичками, широким фаховим кругозором, а й фактично не мають проблем з працевлаштуванням. Досвід свідчить, що навіть за умов напруженої ситуації на вітчизняному ринку праці, випускники облікових спеціальностей нашого ВНЗ успішно працевлаштовуються та працюють у сільськогосподарських і переробних підприємствах, сфері оптової торгівлі та транспортної логістики, аудиторсько-правового забезпечення, органах державного управління. Також не поодинокими є випадки кар’єрних успіхів наших випускників в банківській сфері та у інших сферах ринкової системи держави, в тому числі і віддалених від агропромислового виробництва. Певна частка випускників, володіючи необхідними знаннями та навиками, започатковують та успішно реалізують власні підприємницькі проекти. Запорукою вказаного є високий рівень теоретико-прикладної підготовки, збалансовані за вимогами працедавців навчальні плани, якісно організована практична підготовка майбутніх фахівців.

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика