Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Кафедра безпеки життєдіяльності

Переглядів: 15191

Завідувач кафедри: КІРІЄНКО Микола Максимович, доцент, кандидат технічних наук
Адреса: 61002, м. Харків, пр. Московський, 45
Телефон:(057) 732-24-22, 732-86-63
e-mail:  hfinpomt@ukr.net 

Центр сертифікації

Кафедра „Охорона праці” відноситься до механіко-технологічного факультету, вона була заснована в 1973 році при факультеті „Механізація сільського господарства „Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства”. 

Першим завідувачем кафедри було затверджено Гряника Григорія Миколайовича, доцента, кандидата технічних наук, з 1988 року – професора.

Науково-педагогічна діяльність професора Гряника Г.М. знайшла своє відображення у багатьох навчальних і методичних виданнях, була організована науково-дослідна лабораторія СУОТ ( Система управління охороною праці).

З 1990 року завідувачем кафедри призначено доцента, кандидата технічних наук Скобла Юрія Семеновича. У 1992 році до кафедри „Охорона праці” була приєднана кафедра „Цивільна оборона”, відбулась реорганізація кафедри зі зміною назви „Безпека життєдіяльності”. Реорганізована кафедра „Безпека життєдіяльності” об’єднала викладання наступних дисциплін: „Безпека життєдіяльності”, „Охорона праці”, „Цивільна оборона”, „Правила дорожнього руху”, „Основи права”.

З 2000-2001 навчального року на кафедрі була відкрита спеціалізація з підготовки фахівців з „Охорони праці”. У зв’язку з цим та розширенням спеціалізацій на факультетах університету на кафедрі стали викладати близько 20 дисципліни: „Безпека життєдіяльності”, „Основи охорони праці”, „Охорона праці в галузі”, „Пожежна безпека”, ”Теоретичні основи охорони праці”, ”Безпека виробничих процесів”, „Виробнича санітарія”, „Теорія безпеки праці”, „Цивільна оборона”, „Закон і право”, „Правові відносини в АПК”, „Трудове право”, „Підприємницьке право”, „Господарське законодавство”, „Безпека дорожнього руху”, „Правила дорожнього руху”, „Правознавство”, „Патентознавство”, „Правові питання стандартизації”.

З вересня 2004 року кафедру очолює доцент, кандидат технічних наук, Кірієнко Микола Максимович.

Каферда
Склад кафедри

Сучасний склад кафедри налічує 19 чоловік, у тому числі 14 висококваліфікованих спеціалістів: 1 професор – Полянський О.С.; 6 доцентів – Кірієнко М.М., Ляшенко С.О., Черепньов І.А., Д’яконов В.І., Присяжна Л.П.; 4 старші викладачі – Винокуров М.О., Переверзєва Л.М., Богомолова В.П., Семашко Л.А.; 2 асистенти – Задорожня В.В., Зінченко О.О.; 1 зав. лабораторією – Сапєлкін Р.В.; 1 спеціаліст - Літвіненко В.В.; 3 лаборанти – Іванова О.П., Анікєєва А.В., Курченко Я.Г.

Матеріально-технічна база кафедри забезпечена навчальними лабораторіями, крім того має кабінети завідуючого кафедри, кабінет цивільної оборони, з охорони праці та викладацьку. Для проведення лабораторно-практичних занять і наукових досліджень кафедра має відповідні прилади та устаткування.

Викладання навчальних дисциплін на кафедрі, проводиться на базі розроблених та затверджених програм, а також навчально-методичної літератури, посібників виданих співробітниками кафедри. Тільки у 2006-2011 навчальному році співробітки кафедри мають 6 навчальних посібників з грифам Міносвіти, 57 публікацій та одержано 5 патентів на корисну модель, зроблено 19 наукових доповідей на науково-практичних конференціях ХНТУСГ та 8 в інших навчальних закладах. У збірниках наукових праць університету та в інших фахових виданнях викладачами кафедри опубліковано 27 статей.

Викладачі кафедри керують і науково-дослідною роботою студентів, яка відображена в збірниках наукових праць, конференціях та олімпіадах.

З метою пропаганди знань з питань охорони праці при кафедрі організовано кабінет охорони праці та одержана ліцензія на підвищення кваліфікації спеціалістів та посадових осіб з охорони праці. Проводиться навчання з питань охорони праці посадових осіб підприємств системи АПК.

Співробітники кафедри БЖ спільно з Харківською філією науково-дослідницького інституту-полігону мобільної техніки та Центром сертифікації, який створено на базі механіко-технологічного факультету, виконують науково-дослідні роботи.

Щорічно ведеться ліцензійна підготовка водіїв категорії „В”.

На кафедрі працює 4 аспіранти очної форми навчання, 2 докторанти.

Кафедра співпрацює зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів, підприємствами міста Харкова та України в цілому.

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика