Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Кафедра економіки та маркетингу

Переглядів: 20603
Онегіна В.М.
Онегіна В.М.
Завідувач кафедри: ОНЕГІНА Вікторія Михайлівна, професор, доктор економічних наук
Адреса: 61002, м. Харків, вул. Артема 44, к. 318, 314 (3 поверх)
Телефон: (057) 716-41-74
e-mail:
 
 

Хто такий економіст очима першокурсника?

Міжнародне співробітництво

Історія кафедри економіки та маркетингу у Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. П. Василенка розпочалась у 1948 році, коли у Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ) для забезпечення економічної підготовки майбутніх інженерів було відкрито кафедру «Економіки і організації сільськогосподарського виробництва».

Ринкові реформи зумовили зміни в економічній освіті. Наказом ректора ХІМЕСГ від 26.05.1992 р. на основі реорганізації кафедр «Економіки і організації сільськогосподарського виробництва» та «Економічної теорії» було створено кафедру «Економіки, бізнесу і маркетингу». Завідувачем кафедри економіки, бізнесу і маркетингу було обрано члена-кореспондента УААН, д.е.н., професора В.Я. Амбросова.

Відкриття в 1997 р. в університеті факультету менеджменту (на якому було розпочато підготовку фахівців зі спеціальностей економіка підприємства, облік і аудит, менеджмент організацій) призвело до подальших реорганізацій економічних кафедр. У 1999 р. кафедру «Економіки, бізнесу і маркетингу» було поділено на кафедри «Обліку і аудиту», яку очолив член-кореспондент УААН, д.е.н. професор  В.Я. Амбросов,  і  «Економіки  та  маркетингу»,  яку очолив  д.е.н., професор     В.Г. Рижков (1930-2012 рр.), видатний вчений у галузі економіки сільського господарства, праці якого з економіки тваринництва добре відомі науковій спільноті.

З 2009 р. кафедру «Економіки та маркетингу» очолює д.е.н., професор В.М. Онегіна, яка у 2008 р. захистила докторську дисертацію. В.М. Онегіна є автором більше 100 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 5 монографій, 8 навчальних посібників. В.М. Онегіна проходила стажування в університетах США, брала участь у багатьох наукових конференціях, форумах, симпозіумах, у т.ч. в Нідерландах, Німеччині, Російській Федерації, Південно-Африканській Республіці, Угорщині.

В 2014-2015 рр. у складі кафедри 3 доктора та 11 кандидатів економічних наук.

За останні 3 роки аспіранти кафедри захистили 5 кандидатських дисертацій.

Кафедра економіки та маркетингу
Склад кафедри економіки та маркетингу

Випускники спеціальності «Економіка підприємства» успішно працевлаштовуються в сільськогосподарських, промислових, торгівельних підприємствах, банківських та інших фінансових установах, обласних і районних державних адміністраціях, організовують власний бізнес.

Про особливості і переваги спеціальності «Економіка підприємства» ви можете дізнатися з відеоролика.

Викладачі кафедри «Економіки та маркетингу» проводять заняття з 45 навчальних дисциплін, в т.ч. з політичної економії, історії економіки та економічної думки, макроекономіки, мікроекономіки, державного регулювання економіки, економічної теорії, регіональної економіки, національної економіки, економіки підприємства, цінової політики, економіки сільського господарства, економіки і організації інноваційної діяльності, управління потенціалом підприємства, управління конкурентоспроможністю підприємства, економічної безпеки підприємства, економіки аграрного виробництва, економіки якості, економіки агроенергосервісу, логістики, маркетингу, міжнародного маркетингу, міжнародної економіки, міжнародних економічних відносини, зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Важливою складовою роботи кафедри є наукова робота. Темами основних наукових досліджень викладачів кафедри є:
- державне регулювання економіки та агарна політика;
- фіскальна та грошово-кредитна політика;
- особливості економічної поведінки суб’єктів господарювання в умовах ринкової трансформації;
- стимулювання та оплати праці;
- використання лізингових технологій для оновлення основного капіталу підприємств;
- підвищення економічної ефективності технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств;
- удосконалення економічних відносин між сільськогосподарськими та молокопереробними підприємствами, підвищення ефективності виробництва молока;
- управління маркетингом;
- підвищення ефективності овочівництва та управління конкурентоспроможністю та якістю в овочівництві;
- особливості формування доходів сільськогосподарських товаровиробників в умовах інфляції;
- підвищення економічної ефективності діяльності підприємств-виробників продукції свинарства;
- експортний потенціал виробництва зерна;
- розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації;
- інноваційна стратегія сільськогосподарських підприємств;
- стратегія сільськогосподарських підприємств в умовах економічних криз.

Лише за останні 5 років викладачами кафедри було підготовлено більше 1000 наукових статей, 50 навчальних посібників та навчально-методичних розробок, численні доповіді для наукових конференцій, форумів, симпозіумів. Наукові роботи студентів, підготовлені під керівництвом викладачів кафедри, визнавалися кращими на Всеукраїнських конкурсах, студентська команда стала переможцем Харківського туру Міжнародної ділової гри «Iron Entrepreneurship» та посіла друге місце у Всеукраїнському турі. Наукові розробки викладачів та аспірантів кафедри використовуються в сільськогосподарських підприємствах, районних та обласних державних адміністраціях, Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Кафедра економіки та маркетингу підтримує тісні робочі зв’язки з колегами з університетів США, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Німеччини.

Гордістю кафедри є наукові й спортивні досягнення багаторазової рекордсменки Радянського Союзу, призера чемпіонатів світу та Європи з плавання – к.е.н., доцента Н.В. Шибаєвої.

Проходження практики студентами ННІ бізнесу і менеджменту ХНТУСГ під керівництвом викладачів кафедри економіки та маркетингу

Створити в студентських групах атмосферу доброзичливості та дружньої підтримки, відчути позитивну енергію студентського життя допомагають викладачі кафедри, які є кураторами студентських груп.

Ознайомитись зі специфікою майбутньої спеціальності, закріпити та поглибити отримані знання в процесі теоретичного навчання, набути необхідні навички та уміння для застосування їх у виробничій діяльності студенти нашої спеціальності мають можливість безпосередньо на підприємствах агропромислового комплексу.

Кафедра економіки та маркетингу
Кафедра економіки та маркетингу
Кафедра економіки та маркетингу
 
 

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика