Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту

Переглядів: 19220
Завідувач кафедри: МОРОЗ Олександр Миколайович, професор, доктор технічних наук.
Адреса: 61052, м. Харків, вул. Різдяна, 19
Телефон: (057) 712-34-32
e-mail:moroz-fekt@inbox.ru
 

Професорсько-викладацький склад кафедри за станом на 2014 рік:

 • завідувач кафедри д.т.н., професор О.М. Мороз;
 • к.т.н., професор О.В. Мірошник;
 • к.т.н., професор М.М. Черемісін;
 • к.т.н., доцент О.А. Савченко;
 • к.т.н., доцент В.І. Романченко;
 • к.т.н., доцент І.М. Трунова;
 • к.т.н., доцент С.І. Доценко;
 • к.т.н., доцент А.І. Середа;
 • к.т.н., доцент С.М. Дудніков;
 • к.т.н., доцент В.В. Черкашина;
 • ст. викладач В.О. Коробка;
 • ст. викладач С.А. Попадченко;
 • асистент В.Г. Пазій;
 • асистент Р.М. Лисиченко;
 • аспірантка С.Б. Наугольнова.

Навчально-допоміжний персонал:

 • завідувач лабораторією Л.О. Тоберт;
 • майстри виробничого навчання М.П. Омеляненко та С.О. Панченко.

Кафедра забезпечує навчальний процес з таких дисциплін:

 • електропостачання с.г.,
 • електричні станції та підстанції і електричні мережі,
 • перехідні процеси,
 • монтаж електроустановок,
 • електротехнічні матеріали,
 • основи експлуатації електроустановок,
 • ремонт електрообладнання,
 • діагностика електрообладнання,
 • релейний захист і автоматика,
 • облік електроенергії,
 • інформаційні технології,
 • телемеханіка,
 • проектування систем електропостачання,
 • охорона праці в галузі,
 • інформаційні системи в енергетиці,
 • експлуатація електроустановок,
 • енергозбереження та енергетичний менеджмент,
 • економічні розрахунки в інженерній діяльності.

Кафедрою розроблене методичне забезпечення до цих дисциплін з усіх видів навчальних занять.

За роки існування кафедри підготовлено 12 кандидатів технічних наук та понад 2600 інженерів.

Напрямками наукової діяльності кафедри є:
- розробка методів та засобів підвищення ефективності управління режимами і транспорту електроенергії в електромережах.
- розробка системи енергетичного менеджменту та методів підвищен-ня ефективності експлуатації електрообладнання АПК.
- розробка та впровадження систем моніторингу режимів та метеопа-раметрів навколишнього середовища.

Кафедра ЕСГ спільно з НТУ «ХПІ» проводить велику навчально-освітянську роботу з підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників обласних енергетичних компаній одинадцяти областей України.

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика