Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Кафедра мовної підготовки

Переглядів: 14525
Завідувач кафедри: ЄМЕЛЬЯНОВА Євгенія Степанівна, кандидат філологічних наук 
Адреса: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 92 (3 поверх)
Телефон:(057) 700-39-13

Кафедра мовної підготовики являє собою структурний підрозділ навчально-наукового інституту переробних і харчових виробництв .

Кафедра іноземних мов була заснована у 1938 році.

З 2009 року кафедру мовної підготовки очолює кандидат філологічних наук, доцент Ємельянова Є.С., яка є автором 156 наукових та навчально-методичних праць, зокрема двох наукових монографій “Термінологія і професійна комунікативна культура фахівців аграрної сфери” (під заг.ред. Є.С.Ємельянової, у співавторстві, 2013),. “Іншомовна професійна компетентність у вищому технічному навчальному закладі” (у співавторстві, 2011); трьох термінологічних словників: “Українсько-російський тлумачний словник сучасної загальноінженерної термінології” (за заг.ред. Є.С.Ємельянової, у співавторстві, 2013); “Українсько-російсько-англійсько-французький тлумачний словник основних термінів з енергетики та електротехніки (за заг. ред. Є.С. Ємельянової, у співавторстві, 2012), “Французько-російсько-український словник технічної термінології (сільськогосподарські машини та обладнання)” (2003). Завідувач кафедри Ємельянова Є.С. є активним учасником багатьох міжнародних науково-педагогічних проектів і програм міжнародної академічної мобільності. Починаючи з 2000 р. неодноразово проходила науково-педагогічні стажування у провідних вищих навчальних закладах Західної Європи, регулярно бере участь у наукових конференціях, форумах, симпозіумах, зокрема у Білорусі, Болгарії, Іспанії, Франції та інших країнах.

На цей час на кафедрі працюють 1 кандидат філологічних наук, доцент (Ємельянова Є.С.), 2 кандидати педагогічних наук (Мокроменко О.В., Тупченко В.В.), 1 кандидат філологічних наук (Бувалець О.В.), 4 старших викладача (Анастасьєва О.А., Скиданова Н.В., Бабай Л.В., Стремоухова І.В.), 3 викладача (Бувалець О.В., Букреєва О.І., Клімова А.І.), 1 асистент (Пустовалова Н.І.), 1 завідувач лабораторії (Обущенко Ю.О.), 1 інженер (Топчій С.Л.), які на високому науково-методичному рівні забезпечують викладання англійської, німецької, французької, української та російської мов. Заняття проводяться із студентами I-V курсів та магістрами усіх ННІ, на підготовчому відділенні для іноземних студентів, з аспірантами і здобувачами наукового ступеню кандидата наук.

На особливу увагу заслуговує міжнародна співпраця кафедри, зокрема з Посольством Франції в Україні, Міністерством сільського господарства Франції, Міжнародною Агенцією „Європейська освіта у Франції”, Асоціацією з освіти, культури та солідарності „Обміни Лорен-Україна”, Федерацією „Обміни Франція-Україна”, Асоціацією фермерів Франції „Дружба без кордонів”, Міжнародною Асоціацією „Пуату-Шарант – Україна”, Міжнародним відділом Німецької селянської спілки, Відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні, Ресурсним центром для викладачів англійської мови ETRC, Міжнародним інформаційним Центром „Window on America”, Міжнародною організацією викладачів англійської мови TESOL, всесвітньо відомими видавництвами наукової та навчальної літератури Cambridge University Press, DIDIER FLE, National Geographic Learning, CLE International та іншими організаціями.

Починаючи з 2009 р. кафедра щорічно публікує близько 20 навчальних посібників і навчально - методичних розробок, 50 наукових праць у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях. Викладачі кафедри беруть участь не менше ніж у 80 наукових та науково-методичних конференціях, конгресах, семінарах. Під керівництвом викладачів кафедри більше 100 студентів та аспірантів на рік беруть участь у Міжнародних, Всеукраїнських студентських наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах і форумах, які проводяться, зокрема, іноземними мовами (Міжнародний форум „Молодь и сільськогосподарська техніка в ХХІ ст.” (Харків, ХНТУСГ ім. П. Василенка), Міжнародній науково-теоретичній конференції „Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес” (Харків, НТУ „ХПІ”), Міжвузівській студентській on-line конференції іноземними мовами «Сучасні тенденції в науці» (Харків, ХНУ ім. В. Каразіна) та ін.) Фахівці кафедри успішно поєднують педагогічну діяльність з перекладацькою, працюючи на переговорах і зустрічах з представниками інших країн та на міжнародних наукових конференціях і семінарах.

Застосовуються нові підходи і методи викладання іноземних мов. Акценти зміщено на розвиток комунікативних навичок студентів в академічному і професійному середовищі. З метою вдосконалення професійних комунікативних навичок студентів та магістрів організовані факультативні заняття з англійської та французької мов із використанням інтерактивної методики та сучасних комп’ютерних технологій.

 

На базі кафедри з 2008 року реалізується Міжнародний навчальний проект з удосконалення педагогічної майстерності та підвищення мовної компетенції з французької мови за участі Посольства Франції в Україні, Федерації „Обміни Україна-Франція”, Асоціації з освіти, культури та солідарності „Обміни Лорен-Україна”та ХНТУСГ імені П.Василенка, в рамках якого 11 співробітників кафедри пройшли курси з підвищення кваліфікації, більше 40 студентів та аспірантів університету отримали Міжнародні сертифікати.

 

Кафедра іноземних мов
Пані та пан Фонтане зі студентами та аспірантами ХНТУСГ (2011 р.)

Кафедра підтримує плідні наукові зв’язки з університетом Суссексу (Велика Британія). Аспірантка цього університету Донна Симпсон працювала над дисертацією та вивчала українську мову у ХНТУСГ імені Петра Василенка.

Донна Симпсон отримує сертифікат про навчання у ХНТУСГ ім. Петра Василенка
Донна Симпсон отримує сертифікат про навчання у ХНТУСГ ім. Петра Василенка

Викладачі кафедри мовної підготовки приділяють велику увагу виховній роботі зі студентами. Організовано постійну роботу в групах, з нагоди святкування визначних дат проводяться бесіди, круглі столи та семінари. При кафедрі працюють гуртки любителів іноземних мов «Успіх» та слов’янських мов «Барвінок». Викладач Скиданова Н.В. перемогла у конкурсі «Кращий куратор року ННІ ПХВ» та одержала перемогу на заключному етапі третього загальноуніверситетського конкурсу «Кращий куратор року 2013» у номінації «Залучення студентів до активної участі у громадському житті університету».

Кафедра іноземних мов
Викладач Скиданова Н.В. одержала перемогу на заключному етапі третього загальноуніверситетського конкурсу «Кращий куратор року 2013» у номінації «Залучення студентів до активної участі у громадському житті університету»
Студенти з Африканських країн знайомляться з українською культурою
Студенти з Африканських країн знайомляться з українською культурою

Відповідно до сучасних освітянських вимог і мовної політики Ради Європи, кафедра розвиває освітянські зв’язки з іншими країнами та здійснює мовну підготовку студентів для мовно-професійних стажувань та практик за кордоном (Данія, США, Франція, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Голландія та інші країни), адже студенти нашого університету, які виявляють бажання здобути іноземний досвід, оволодіти сучасними технологіями виробництва та просто познайомитися з Європейськими країнами, знайти нових друзів, мають унікальну можливість здійснити свої мрії, зокрема продовжити освіту у вищих навчальних закладах Західної Європи за рахунок іноземного внз.

Практика на свинофермі (Данія)
Практика на свинофермі (Данія)
Магістр ННІ ЕКТ Почечун С. у Вищій аграрній школі м.Анже (Франція)
Магістр ННІ ЕКТ Почечун С. під час навчання у Вищій аграрній школі м.Анже (Франція)
Сільськогосподарська практика у Великій Британії
Сільськогосподарська практика у Великій Британії
 
стажування на фермі по виробництву фуа гра (Франція)
Студентка ННІ ПХВ проходить стажування
на фермі по виробництву фуа гра (Франція)
Ключові слова:

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика