Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Виставково-музейний центр історії ХНТУСГ ім. Петра Василенка

Переглядів: 10503

Музей історії Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка було засновано наказом ректора інституту (ХІМЕСГ) Т.П. Євсюкова за № 200 від 9 жовтня 1978 року у зв’язку із святкуванням 50-річного ювілею інституту. Його відкриття відбулося 9 травня 1980 року. 15 листопада 2001 року музей одержав свідоцтво про відомчу реєстрацію при закладі освіти. З 2003 р. директором музею працює кандидат історичних наук, доцент Москальова Надія Петрівна.

За час свого існування музей став невід’ємною частиною університетського комплексу. Зараз його фонди нараховують понад 1300 експонатів: книги, нагороди, дипломи, грамоти, патенти, макети, альбоми випускників, біографії, фотографії, колекція рукописів викладачів навчального закладу, спогади, анкети, історія кафедр, інноваційні технології навчання, цінні експонати, макети наукових розробок, картини, подарунки, підшивки газет „За механізацію та електрифікацію” та „ Сільський інженер”.

Музей історії проводить значну науково-фондову роботу. На базі музею йде виконання трьох важливих наукових проектів: Проект „ХНТУСГ імені Петра Василенка. Нариси історії”. Мета Проекту: підготувати науково-популярне видання історії університету, в якому на основі ґрунтовного дослідження архівних джерел знайдуть висвітлення сторінки історії ВНЗ, починаючи з 1930 року, буде представлена галерея ректорів (впродовж 2004 року віднайдені документальні матеріали і написані біографічні нариси про тих ректорів, які не були представлені в книзі ректорів, підготовленої і виданої у 2004 році Харківським гуманітарним університетом „Народна Українська Академія”, біографічні нариси про видатних вчених навчального закладу в різні історичні періоди.

Уже в перші десятиріччя своєї історії інститут став справжнім центром наукових досліджень проблем сільськогосподарської механіки та інших галузей знань. Розповідь про ХНТУСГ імені Петра Василенка як провідний інженерний сільськогосподарський вищий навчальний заклад України та його вклад в розбудову української держави; розробка наукової концепції Музею сільськогосподарської техніки (при ХНТУСГ імені Петра Василенка), в якому повинні знайти відображення досягнення конструкторської, інтелектуальної, інженерної думки в галузі сільськогосподарської техніки. Поповнення фонду видатного вченого Петра Мефодійовича Василенка, ім’я якого було присвоєно нашому університету розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р.

Враховуючи те, що свого часу політичних репресій не уникнули викладачі, співробітники та студенти нашого навчального закладу, співробітники музею приймають участь у виконанні другого Проекту „Реабілітовані історією. Харківська область”. Ця перша спроба системного висвітлення теми політичних репресій комуністичної тоталітарної влади через видання всеукраїнської багатотомної (27 книг) науково-документальної серії книг, (згідно рішення Президії Верховної Ради і Кабінету Міністрів України). Перша книга Харківського тому серії вийшла на початку 2005 року. До неї ввійшли в алфавітному порядку імена громадян, що зазнали політичних репресій у період з 1919 до червня 1934 року, прізвища яких починаються на літери А-М. 

В рамках виконання третього Проекту „Історія аграрної політики та українського селянства”, який розробляється Науково-дослідним інститутом селянства України та Науковим товариством істориків-аграрників (Інститут історії України НАН України та Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького), пошукова група на чолі із завідувачем кафедри історії України доцентом Б.Г.Москальовим працює над написанням історії університету, вивчає питання розвитку інженерної сільськогосподарської освіти на Україні в 20-30-ті роки ХХ ст., роль ХІМЕСХ у формуванні технічної еліти країни та у здійсненні технічної модернізації. 

Метою співробітників музею є перетворення його у центр національно-громадянського виховання студентської молоді. На це направлено цілий комплекс заходів: проведення оглядових з історії університету та тематичних екскурсій: „Студенти та викладачі ХІМЕСГ у Великій Вітчизняній війні”, „Інженерна еліта України”, „ХДТУСГ та його вклад в реформування агропромислового комплексу України”, „Наукові школи університету”; організація зустрічей, бесід з відомими вченими університету та організаторами виробництва; робота наукового гуртка ”Вивчаємо історію рідного ВНЗ”; проведення виставок „Харків та харків’яни. (Із фондів музею ХДТУСГ)”, „Невідомі сторінки історії інституту”. 

Історія університету знайшла своє висвітлення на сторінках часописів „Український селянин”, „Сільський журнал”, „Збірник наукових праць. Серія „Історія та географія”(Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди”, „Багаліївські читання в НУА. Історія Харківщини у працях і оцінках Д.І.Багалія”. „Тракторная энергетика в растениеводстве”, „Механізація сільського господарства. Вісник ХДТУСГ”.

Екскурсії

Музей історії ХНТУСГ
Музей історії ХНТУСГ
Музей історії ХНТУСГ
Музей історії ХНТУСГ
Музей історії ХНТУСГ
Музей історії ХНТУСГ
Музей історії ХНТУСГ
Музей історії ХНТУСГ
Музей історії ХНТУСГ
Музей історії ХНТУСГ
Музей історії ХНТУСГ
 
Ключові слова:

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика