Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Захист дипломних магістерських робіт студентами ННІ бізнесу і менеджменту спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Переглядів: 887
ФОТО
 

21-22 лютого відбувся захист дипломних магістерських робіт студентами ННІ бізнесу і менеджменту на здобуття освітнього ступеню «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Екзаменаційна комісія під головуванням д.е.н., доцента, професора кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця Лабунської Світлани Віталіївни у складі д.е.н., професора Т.Г. Маренич, к.е.н., доцента Н.І. Рижикової, к.е.н., доцента Л.А. Поливаної, заслухала результати досліджень магістрів спеціальності «Облік і оподаткування».

Захист відбувся із використанням мультимедійної візуалізації отриманих при виконанні дипломних магістерських робіт результатів досліджень. Випускники чітко, змістовно та грамотно відповідали на поставлені комісією запитання в процесі захисту результатів досліджень, демонструючи високий рівень професійної підготовки за обраним фахом.
Тематика дипломних магістерських робіт спрямована на вивчення актуальних питань організації та ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності за вимогами НП(С)БО або МСФЗ, аудиту та оподаткування суб’єктів господарювання.

фото

Екзаменаційна комісія відмітила високий рівень готовності майбутніх фахівців до провадження трудової діяльності, підкресливши, зокрема, практичне значення запропонованих студентами удосконалень обліково-аналітичної роботи суб’єктів господарювання аграрної сфери. Найкращими визнано захисти дипломних магістерських робіт Слюсарчук Оксани, Калашник Тетяни, Мензяк Катерини, Губської Аліни, Конанихіна Ігоря. Рішенням екзаменаційної комісії випускникам присвоєно кваліфікацію магістра обліку і оподаткування.

фото

Щиро вітаємо випускників-магістрів спеціальності «Облік і оподаткування» з успішним завершенням навчання в університеті! Сподіваємось, що набуті в університеті знання, вміння та навички допоможуть в подальшому кар’єрному становленні на вітчизняному та зарубіжних ринках праці, що підтвердить високий ступінь конкурентоздатності надання освітніх послуг нашим університетом!

фото
Ключові слова:

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика