Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Запрошуємо!

Переглядів: 1669
фото

Міністерство освіти і науки України
Міністерство аграрної політики та продовольства України
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКО

ХІV Міжнародний форум молоді
«МОЛОДЬ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА У ХХI СТОРІЧЧІ»

Інформаційне повідомлення.
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ) запрошує студентів, бакалаврів, магістрів, аспірантів і молодих учених взяти участь у роботі чотирнадцятого Міжнародного форуму молоді «МОЛОДЬ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА У ХХI СТОРІЧЧІ» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/9–559 від 19.10.2017р. та додатку до листа Інституту модернізації змісту освіти від 15.01.2018 № 22.1/10-74), який відбудеться 5-6 квітня 2018р. 5 квітня з 8-45 до 9-30 - заїзд та реєстрація. О 9-30 початок пленарного засідання, за адресою: вул. Алчевських (Артема), 44, 3 поверх, актова зала. Робота секцій згідно програми молодіжного форуму: 5.04.18р. з 12-00; 6.04.18р. з 10-00 до 16-00.

Наукові напрямки форуму:
1. Енерго - вологозберігаючі технології і комплекси машин для виробництва продукції рослинництва.
2. Інновації в тваринницькому комплексі машин і устаткування.
3. Колісні та гусеничні транспортні засоби та транспортні технології в АПК.
4. Технічна експлуатація, діагностика і обслуговування сільськогосподарської техніки.
5. Обладнання і процеси переробних і харчових виробництв.
6. Нові матеріали і технології в сільгоспмашинобудуванні.
7. Перспективи та розвиток технологічних систем ремонтного виробництва.
8. Забезпечення надійності та випробування нової техніки аграрного комплексу.
9. Енергозабезпечення та енергопостачання в АПК.
10. Використання паливо - мастильних матеріалів в умовах заощадження енергетичних ресурсів.
11. Засоби автоматизації та комп'ютерні технології АПК.
12. Деревообробка і обладнання лісового комплексу і садово-паркового господарства.
13. Економічні аспекти розробки та експлуатації нової техніки АПК.
14. Філософсько-гуманітарні проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарської діяльності.
15. Комерційна діяльність в агропромисловому комплексі.
Робочі мови форуму - українська, англійська, російська.
На підставі матеріалів, що надійшли видається збірник тез доповідей і програма до початку форуму.
ДЛЯ УЧАСТІ У РОБОТІ ФОРУМУ НЕОБХІДНО НАДАТИ
(до 23.03.18р.):
• Заявку із зазначенням наукового напряму форуму (за доданою формою);
• Тези доповіді в 1-му екз., оформлені відповідно до вимог і прикладеним зразком;
• Назва тез доповіді та анотація англійською мовою (до 6 рядків) на окремій сторінці (якщо тези англійською мовою, анотація - українською);
• Електронну версію тез доповіді, назва тез доповіді та анотацію англійською мовою окремими файлами на електронному носії. Назва файлу – прізвище першого автора тез.
Роботи подавати в прозорих файлах.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
• Обсяг - 1 повна сторінка формату А4.
• Поля - 20мм.
• Гарнітура: Times New Roman, розмір шрифту 14, інтервал між рядками - одинарний.

Порядок розміщення матеріалу:
Назва тез доповіді (великими літерами, жирно, по центру рядка).
Наступним рядком - прізвище, ініціали авторів (малими літерами по центру рядка).
Наступним рядком - посада, науковий ступінь, прізвище ініціали наукового керівника (малими літерами по центру рядка).
Наступним рядком - повна назва організації (малими літерами по центру рядка).
Наступним рядком - поштова адреса організації, телефон, e-mail учасника.
Через рядок - з абзацу друкувати текст тез доповіді.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ (14 ШРИФТ)
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ПОКРИТТІВ ОТРИМАНИХ ПЛАЗМЕНО-ПОРОШКОВОГО МЕТОДОМ
Золотухін Р.А.
Науковий керівник - канд. техн. наук, проф. Науменко А.А.
Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенка
(61050, Харків, Московський проспект, 45, каф. Ремонту машин, тел. (057) 732-79-22)
E-mail: tservic @ ticom.kharkov.ua; факс (057) 700-38-88
Основний текст тез.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ АНОТАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (12 ШРИФТ)
WEAR RESISTANCE RESEARCHES OF PLASMA WELDING COVERAGE
Zolotukhin R.A.
Scientific advisor - Dr. Techn. Sc., Prof. Naumenko A.A.
Kharkov National Technical University of Agriculture name of Vasilenko
Repairinsof Mashin Department, 45, Moskovskiy Ave., Kharkov, 61050, tel. (057) 732-79-22
E-mail: tservic @ ticom.kharkov.ua; Fax: (057) 700-38-88

In article the results of operational and bench cranked shaft tests are analyzed. The requirements of details of group of A are considerate. The techniques of tests are presented. Conclusions concerning wear resistance of restored details are made.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙНЯТТЯ МАТЕРІАЛІВ ДО РОЗГЛЯДУ - 23 березеня 2018р.

До збірки наукових праць Форуму включаються тези доповідей, які пройшли попередній відбір оргкомітетом. Інформацію про надходження до оргкомітету та прийнятті до видання тез можна дізнатися з 23.03 до 03.04.2018г.
Роботи, що надійшли на адресу оргкомітету після 23 березня 2018 р. розглядатися не будуть.
Матеріали, оформлені не у відповідності до вимог, не приймаються і назад не відсилаються.
Електронний варіант збірки тез буде викладено на сайті університету: http://www.khntusg.com.ua.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У МОЛОДІЖНОМУ ФОРУМІ:
• Прізвище, ім'я, по батькові авторів (не більше 3-х учасників);
• Місто, вуз, (організація - повна назва), факультет, кафедра, група;
• Прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, посада наукового керівника;
• Адреса для листування з обов'язковим зазначенням індексу міста, E-mail, факс, контактний телефон (із зазначенням коду міста);
• Назва наукового напряму.

Під час роботи форуму буде проводитися ІІ-ий тур Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Ремонт машин», а також екскурсії по університету.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
61050, г. Харків, Московський проспект, 45, ХНТУСГ ім. Петра Василенка, Навчально-науковий інститут технічного сервісу, оргкомітет форуму. Контактні телефони: (057) 732 79 22, (057) 732 73 28
texas2002@yandex.ru, martynenko_dm@ukr.net
Перший заступник голови оргкомітету: - доц. Сайчук Олександр Васильович.
Заступник голови: - доц. Тіхонов Олександр Всеволодович.
Відповідальний секретар: - доц. Мартиненко Олександр Дмитрович

Ключові слова:

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика