Інноваційні технології в освіті

З 29 січня по 16 квітня у м. Катовіце, (Польща) проводилось науково-педагогічне стажування, метою якого стало підвищення кваліфікації учасників стажування, оновлення теоретичних і практичних знань у зв’язку з підвищенням вимог до рівня кваліфікації та необхідності оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань педагогічними та науково-педагогічними працівниками.  Представниками  Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка були: Микитась А.В., к.ю.н., доцент кафедри безпеки життєдіяльності та права, Мандич О.В., д.е.н., доцент кафедри економіки та маркетингу та Бабан Т.О., к.е.н., старший викладач кафедри економіки та маркетингу.

За результатами стажування учасники отримали сертифікати про проходження науково-педагогічного стажування та сертифікати учасників Міжнародної наукової конференції «Сучасні інноваційні та інформаційні технології в розвитку суспільства».

Навчальне навантаження стажування становило 180 годин (очно-дистанційна форма навчання: аудиторна та позааудиторна, у тому числі дистанційна робота).

        

Програма стажування включала три модуля.

Модуль 1. Інноваційні підходи до організації навчально-методичного та технічного забезпечення освітнього процесу в навчальних закладах Європейського Союзу (на прикладі Wyższa Szkoła Tehnichna w Katowicach)

  1. Напрями та спеціальності, умови вступу до Wyższa Szkoła Tehnichna w Katowicach, факультети та програми підготовки студентів.
  2. Можливості отримання післядипломної освіти у Wyższa Szkoła Tehnichna w Katowicach.
  3. Інноваційні підходи до організації навчального процесу у Wyższa Szkoła Tehnichna w Katowicach.
  4. Академічна мобільність студентів як органічна частина навчального процесу в європейському університеті.

Модуль 2. Організація навчального процесу та інноваційні технології в освіті

2.1.   Використання інноваційних технологій в освітньому процесі у Wyższa Szkoła Tehnichna w Katowicach за напрямками підготовки.

2.2. Досвід навчально-методичної діяльності у Wyższa Szkoła Tehnichna w Katowicach.

2.3. Інформаційні технології в організації та супроводі навчального процесу у Wyższa Szkoła Tehnichna w Katowicach.

Модуль 3. Наукова робота та педагогічна цінність її використання в навчальному процесі

3.1. Наукові публікації в журналах міжнародних наукометричних баз. Системи та індекси цитування наукових журналів, публікаційної активності та продуктивності вчених.

3.2. Принципи вибору журналу з наукометричних баз (Scopus, Web of Science) для публікації статті.

3.3. Практика, правила і традиції написання наукової статті в журнали, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science та ін.

3.4. Мова академічного письма: як підготувати статтю для публікації в іноземному виданні (практичні рекомендації).

3.5. Знайомство з науковим журналом «Zeszyty naukowe» (Wyższa Szkoła Tehnichna w Katowicach), який включений до наукометричної бази Index Copernicus (IC), і з вимогами до підготовки і публікації статті.