Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Дорадчі послуги ХНТУСГ

Переглядів: 10519

ДОРАДЧО-ІНФОРМАТИВНА ДОВІДКА
Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
про дорадчі послуги для сільськогосподарських підприємств

Назва кафедри Завідувач кафедри Дорадчі послуги
Тракторів і автомобілів Лебедєв Анатолій Тихонович
Раб. тел.: (057) 732-97-95
E-mail: tiaxntusg@gmail.com
1) раціональне формування тракторного парку для забезпечення найбільш ефективної його експлуатації;
2) зміна конструктивних параметрів тракторів з метою підвищення їх ефективності та економічності;
3) питання використання альтернативних джерел енергії та палив (як органічного, так і неорганічного походження) для забезпечення енергетичної ефективності сільськогосподарського виробництва.
Сільсько-
господарських машин
Пастухов Валерій Іванович
Раб. тел.: (057) 732-38-45
E-mail: kafedrashm@mail.ru
Регулювання та підготовка до роботи сільськогосподарських машин та обладнання:
1) машини та обладнання для післязбиральної обробки зернової частини врожаю та підготовки посівного матеріалу (в тому числі дрібнонасінневих культур);
2) машини та знаряддя для обробітку ґрунту, посівна та садильна техніка;
3) системи краплинного зрошення;
4) внесення добрив з поливною водою (фертигація).
Безпеки життєдіяльності Кірієнко Микола Максимович
Раб. тел.: (057) 732-24-22
E-mail: mtf_khntusg@ukr.net
1) проведення сертифікації в системі УкрСЕПРО сільськогосподарських, дорожньо-будівельних, меліоративних машин та сільськогосподарської техніки (далі – машин);
2) погодження переобладнання машин (видача висновку науково-технічної експертизи про можливість переобладнання);
3) перевірка відповідності переобладнаних машин вимогам «Висновку» на переобладнання;
4) перевірка самостійно складених машин на відповідність вимогам безпеки руху, безпеки праці та охорони зовнішнього природного середовища;
5) проведення приймальних періодичних та інших видів випробувань машин;
6) консультаційні послуги з охорони праці.
Якості, стандартизації та сертифікації Лук’яненко Володимир Михайлович
Раб. тел.: (057) 732-54-33
E-mail: vl2000@pochta.ru
Особливості внесення рідких добрив для захисту рослин.
Оптимізації технологічних систем
ім. Т.П. Євсюкова
Харченко Сергій Олександрович
Раб. тел.: (057) 732-98-21
E-mail: kafedra_EMTP@ukr.net
1) оптимізація МТП господарств;
2) рішення транспортних задач внутрішньогосподарських робіт;
3) контроль та оцінка якості при виконанні робіт по технологічним операціям.
Секція: Виробничого навчання Горбаньов Анатолій Петрович
Раб. тел.: (057) 732-99-17
E-mail: cdp307@mail.ru
1) участь у підготовці і перепідготовці механізаторських кадрів.
Технологічних систем ремонтного виробництва Сідашенко Олександр Іванович
Раб. тел.: (057) 732-73-28
E-mail: kafrm@yandex.ru
1) обґрунтування та розробка конкурентоспроможних, енергозберігаючих і екологічно безпечних технологій ремонту вузлів та агрегатів і відновлення деталей висококонцентрованими джерелами енергії – плазмовим, лазерним наплавленням та електроіскровою обробкою;
2) розробка рекомендацій по підвищенню надійності та якості техніки, у тому числі нового покоління.
Технічних систем і технологій тваринництва
ім. Б.П. Шабельника
Науменко Олександр Артемович
Раб. тел.: (057) 732-99-65
E-mail: ol.naumenko@rumbler.ru
1) науково-практичні рекомендації вибору засобів механізації тваринницьких підприємств;
2) облаштування приміщень для утримання свиней та корів сучасними засобами механізації;
3) методи та засоби приготування повнораціонних кормових сумішей для тварин
Деревооброблювальних технологій і системотехніки лісового комплексу Автухов Анатолій Кузьмич 
Раб. тел.: (0572) 62-21-25
E-mail: kafolk@bigmir.net
1) обґрунтування технологічного комплексу машин для збору, приготування та зберігання лісонасінневого матеріалу висадки сіянців та саджанців із закритою кореневою системою;
2) використання залишків лісосічних робіт для виготовлення альтернативних видів палива як додаткове джерело продукції;
3) адаптація малої механізації в лісовому господарстві.
Надійності, міцності та технічного сервісу машин ім. В.Я. Аніловича Кухтов Валерій Георгійович
Раб. тел.: (057) 732-98-16
E-mail: nadezhnost@list.ru
1) шляхи забезпечення надійності сільськогосподарської техніки експлуатаційними методами;
2) підвищення ефективності використання запасних частин.
Секція: Технічного сервісу машин Козаченко Олексій Васильович
Раб. тел.: (057) 732-42-03
E-mail: kafedra_tsm@rambler.ru
1) організація технічного обслуговування сільськогосподарської техніки;
2) діагностування сільськогосподарської техніки;
3) регулювання паливної апаратури дизелів.
Обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв Богомолов Олексій Васильович
Раб. тел.: (057) 700-39-16
E-mail: oipxv@ukr.net
1) організація технологічних процесів виробництва борошна, крупи різного призначення, комбікормів і преміксів з використанням мобільних агрегатів підприємствами різної потужності;
2) організація технологічних процесів зберігання зерна за допомогою новітніх технологій та сушіння зерна з урахуванням модернізації зерносушарок ДСП;
3) організація технологічних процесів виробництва сепарації важкорозподільних сумішей за допомогою гравітаційних сепараторів.
Фізики, теоретичної механіки і деталей машин Тіщенко Леонід Миколайович
Раб. тел.: (057) 732-97-79
E-mail: detail.maschin@yandex.ru
1) техніко-економічне обґрунтування складу зерноочисного обладнання;
2) підвищення ефективності роботи та розширення функціональних можливостей зернових сепараторів та розробка заходів з підвищення якості роботи зерноочисного обладнання.
Технологій переробних і харчових виробництв Шаніна Ольга Миколаївна
Раб. тел.: (057) 700-39-12
E-mail: tphv@mail.ru
1) зберігання зернової сировини;
2) переробка сировини рослинного та тваринного походження.
Технотроніки і теоретичної електротехніки Косуліна Наталія Геннадіївна
Раб. тел.: (057) 712-42-32
E-mail: TTE_NNI EKT@ukr.net
1) первинна обробка вовни;
2) передпосівна обробка насіння;
3) підвищення продуктивності тварин;
4) електрофізичний захист садів від комах-шкідників.
Інтегрованих електротехнологій та процесів Кунденко Микола Петрович
Раб. тел.: (057) 712-28-33
E-mail: hntush_iep@mail.ru
1) обґрунтування та монтаж у виробничих тваринницьких спорудах АПК електротеплоакумулювальних систем опалення;
2) мікроклімат парників, теплиць, оранжерей;
3) створення і забезпечення заданих стандартів мікроклімату в спорудах АПК.
Автоматизованих електромеханічних систем Лисиченко Микола Леонідович
Раб. тел.: (057) 712-50-56
E-mail: nlisichenko@yandex.ru
1) діагностування електричних машин і приладів під час експлуатації у сільськогосподарському виробництві;
2) ефективне використання електричних машин та приводів;
3) питання водопостачання, підбір насосів, розрахунок трубопроводів, захист напірних трубопроводів від гідравлічних ударів;
4) налагодження схем пневмоприводів.
Електропостачання та енергетичного менеджменту Мороз Олександр Миколайович
Раб. тел.: (057) 712-34-32
E-mail: Fekt_esg@ukr.net
1) організація технічної експлуатації електричного обладнання підприємств АПК;
2) організація технічної експлуатації електрообладнання внутрішніх систем електропостачання підприємств АПК;
3) організація комерційного обліку електричної енергії підприємствами АПК;
4) енергозбереження та енергетичний менеджмент підприємств АПК.
Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Фурман Ілля Олександрович
Раб. тел.: (057) 712-35-37
E-mail: ifurman@ukr.net
1) особливості застосування та впровадження інформаційних технологій для управління технологічними процесами на птахофабриках і свинокомплексах;
2) особливості інформаційних технологій для застосування та впровадження для управління сільськогосподарськими підприємствами.
Кібернетики Мегель Юрій Євгенійович
Раб. тел.: (057) 7-164-170
E-mail: agrocybernetic@gmail.com
1) застосування засобів експрес-аналізу патологічних змін в організмі тварин та птиці;
2) застосування систем автоматизації біотехнологічних процесів в тваринництві.
Організації виробництва, бізнесу та менеджменту Мазнєв Григорій Євтійович
Раб. тел.: (057) 7-164-154
E-mail: kaf.org@yandex.ua
1) урахування тенденцій розвитку ринку с/г продукції при підвищенні ефективності діяльності с/г підприємств;
2) управління маркетинговою діяльністю с/г підприємств;
3) обґрунтування інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур для умов різного фінансового стану товаровиробників;
4) особливості технологій вирощування овочів при крапельному зрошуванні.
Обліку та аудиту Маренич Тетяна Григорівна 
Раб. тел.: (057) 7-164-158
E-mail: oblikua7@gmail.com
1) бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємствах;
2) облік біологічних активів та сільськогосподарської діяльності;
3) перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності;
4) організація і функціонування внутрішнього аудиту;
5) оцінка фінансового стану сільгосппідприємств.
Економіки та маркетингу Онегіна Вікторія Михайлівна
Раб. тел.: (057) 7-164-174
E-mail: kaf.org@yandex.ua
1) бізнес-планування, економічна ефективність інвестиційних проектів;
2) логістика в сільськогосподарських підприємствах;
3) державна підтримка сільськогосподарських підприємств.
Ключові слова:

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика