Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Правила прийому до ХНТУСГ у 2018 році

Переглядів: 68891

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

 

до Харківського національного технічного університету сільського

господарства імені Петра Василенка

в 2018 році

 

         Провадження освітньої діяльності у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка (далі Університет) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636853, від 19.06.15р. та Акту узгодження переліку
спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти від 11.05.2015р.

Організацію прийому вступників до Університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію, затвердженим вченою радою у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085. Положення про приймальну комісію оприлюднюється на веб-сайті Університету.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (далі –
приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265.

Ключові слова:

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика