Наукова дiяльнiсть унiверситета

 height=Проректор з наукової роботи

Мельник Віктор Іванович

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник;

Академік Академії наук Вищої школи України;

Тел. – 700-38-98;

Електронна адреса: ndch_khntusg@ukr.net

 

Дотримуючись духу багатопланової діяльності Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка і продовжуючи традиції класичного українського утворення, наш університет прагне максимально повно розкрити потенціал своїх викладачів і студентів, що сприяє активній науковій та науково-практичній роботі, а також передбачає обмін досвідом та знаннями, участь у експертній спільноті.

Сприяючи цьому, ЗВО щорічно проводить міжвузівські, міжнародні та всеукраїнські конференції:

• Міжнародні науково-практичні конференції, які присвячені сучасному економічному та соціальному проблемам суспільства;

• Міжнародні науково-практичні конференції студентів та аспірантів, що сприяють включенню майбутніх та молодих вчених у більш широкий науковий контекст;

• Міжнародні наукові конференції, пов'язані з питаннями економіки, енергетики, технічного сервісу, що освітлюють основні напрямки роботи наукових лабораторій ЗВО.

Крім традиційних економічних, правових, технічних напрямків в університеті діють наукові школи, які розробляють перспективні галузі економіки, менеджменту, права та ін.

Висновки багатопланової наукової діяльності співробітників та студентів ЗВО фіксуються виданням статей, монографій, матеріалів конференцій.