Ректор

Навчально-науковий інститут енергетики та комп'ютерних технологій

Директор: МОРОЗ Олександр Миколайович,

доктор техн. наук, професор

Адреса: 61052, Україна, м. Харкiв, вул. Різдвяна, 19, 3-й поверх

Показати на карті

Телефон: (057) 712-52-45

e-mail: moroz.an@ukr.net

Сайт: http://electrofak.com.ua

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ енергетики та комп'ютерних технологій

Навчально-науковий інститут енергетики і комп’ютерних технологій створений на базі факультету електрифікації сільського господарства, який був заснований у 1948 році.

 

 

 

ННІ ЕКТ об`єднує п`ять кафедр:

 

 

- Готує бакалаврів та магістрів за такими спеціальностями:

141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за освітніми програмами:

1. енергетика сільськогосподарського виробництва;
2. енергетичний менеджмент;

151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

за освітніми програмами:

1. автоматизоване управління технологічними процесами;
2. комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва.

163 "Біомедична інженерія" за освітніми програмами:

1. біомедична інженерія в агропромисловому виробництві;
2. біологічні та медичні прилади і системи.

Посади та види професійної діяльності випускників ННІ ЕКТ

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

На виробництві

 Інженер, керівник підрозділу, головний інженер, заступник директора, директор енергетичних компаній, енергозбуту, району розподільчих мереж, електроремонтних підприємств, електромонтажних організацій, інженер-енергоаудитор, викладач курсів з енергоаудиту.
 Інженер, провідний інженер, керівник підрозділу, заступник директора, директор виробничо-комерційних фірм з енергосервісу.
 Диспетчер оперативно-диспетчерської служби магістральних електричних мереж.
 Енергетик виробництва.
 Енергодиспетчер.
 Інженер-електрик в енергетичній сфері.
 Державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж.
 Державний інспектор інспекції з енергетичного нагляду.
 Дистриб’ютор, дилер, менеджер електротехнічних компаній.
 Експерт-консультант із енергозбереження та енергоефективності.
 Державний інспектор з енергетичного нагляду.
 Інженер-енергоменеджер, начальник служби енергоменеджменту підприємства.
 Менеджер компанії з організації ефективного використання енергії.
 Керівник, інженер відділу з енергозбереження в місцевих органах влади.
 Директор компанії з надання послуг з енергетичного менеджменту та аудиту.

У навчальних закладах

 Викладач спеціальних дисциплін в технікумах, коледжах та училищах.
 Аспірант, асистент, старший викладач, доцент, професор кафедр за енергетичними спеціальностями.
У науково-дослідних організаціях та конструкторських бюро
 Інженер, інженер-конструктор, старший інженер, провідний інженер, головний спеціаліст, головний конструктор з проектування систем електропостачання.
 Завідувач відділу, сектору, лабораторії з проектування та дослідження систем електропостачання і освітлення.
 Молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник.

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

На виробництві

 Інженер з експлуатації автоматизованих систем контролю технологічних процесів (АСКТП) та автоматизованих систем управління виробництвом (АСУВ).
 Інженер з дослідження і впровадження АСКТП та АСУВ, головний інженер.
 Інженер, провідний інженер, завідувач відділом (бюро, лабораторії) з автоматизації виробництва.
 Інженер-системний інтегратор (компоновка та комплектування систем автоматизації).
 Інженер з експлуатації верстатів з числовим програмним керуванням.
 Інженер, провідний інженер, керівник відділу, директор підприємства з комплексної автоматизації та телемеханіки виробничих процесів.
 Інженер, директор малого підприємства (фірми) з автоматизації.
 Дистриб’ютор, дилер, менеджер електротехнічних компаній.

У науково-дослідних організаціях та конструкторських бюро

 Інженер, інженер-конструктор, старший інженер, провідний інженер, головний спеціаліст, головний конструктор з автоматизації.
 Завідувач відділу, сектору, лабораторії з проектування та дослідження систем автоматизації.
 Молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник.

У навчальних закладах

 Викладач спеціальних дисциплін в технікумах, коледжах та училищах.
 Аспірант, асистент, старший викладач, доцент, професор кафедр за спеціальностями: "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", "Комп'ютерна інженерія", "Автоматика і управління в технічних системах".

Місця роботи фахівців зі спеціальності 163 «Біомедична інженерія»

 Підприємства медичної, ветеринарної промисловості, підприємства агропромислового виробництва;
 Медичні та зооветеринарні заклади;
 Реабілітаційні, спортивні та оздоровчі комплекси, лабораторії інтенсивної терапії, анестезіологічні та операційні відділення, відділення кріоконсервації біооб’єктів;
 Діагностично-лікувальні лабораторії та відділення медичних закладів пов’язані з використанням медичної та біологічної лабораторної техніки, медичного променевого обладнання та ізотропних матеріалів;
 Структурні підрозділи медичних, біологічних наукових та навчальних закладів