Ректор

Навчально-науковий інститут переробних і харчових виробництв

Директор: Бредихін Вадим Вікторович
Адреса: вул. Мироносицька, 92   Показати на карті
Телефон: (057)700-38-95, 700-39-16
e-mail: nni_pxv@ukr.net
Сайт:http://nniphv.com.ua

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ переробних і харчових виробництв

Навчально-науковий інститут переробних і харчових виробництв був заснован у 2010 році на базі факультету переробки та зберігання сільськогосподарської продукції ХНТУСГ. Факультет, а тепер інститут, засновано у 1993р. за ініціативою Заслуженого працівника освіти України, академіка Міжнародної академії наук вищої школи та ІАУ, члена-кореспондента УААН, професора Д.І.Мазоренка.

Навчально-науковий інститут переробних і харчових виробництв - єдиний в Україні, який об’єднує 6 кафедр і науково-виробниче об’єднання, до складу якого входять: коледж переробної та харчової промисловості, учбовий центр ХНТУСГ, цукровий завод „Білий Колодязь”, фірма „Екструдер” та ін. Засновниками інституту, які зробили все необхідне для його створення і розвитку, були перший декан, доктор технічних наук, академік НААНУ Л.М. Тіщенко та завідувач кафедри обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв, доктор технічних наук, професор О.В. Богомолов.

 

Інститут готує фахівців за спеціальностями “Обладнання переробних і харчових виробництв” із спеціалізаціями:

 • інформаційні системи та управління якістю в переробній і харчовій галузі;
 • інженерний менеджмент переробних і харчових виробництв;
 • технічний сервіс обладнання переробних і харчових виробництв;
 • товарознавство, експертиза, якість, стандартизація та сертифікація обладнання переробних і харчових виробництв;
 • обладнання ресторанного господарства, торгівлі та побутової техніки;
 • машини, дизайн та технології пакування, промисловий інжиніринг;

та “Технологія зберігання та переробки зерна” із спеціалізаціями:

 • технологія елеваторної промисловості ;
 • технологія борошномельних та круп'яних виробів ;
 • харчові технології багатопрофільних переробних підприємств;
 • технологія комбікормів та преміксів ;
 • технологія хліба .

 

Випускники інституту працюють на переробних та харчових підприємствах та в науковій сфері.

 

В інституті працює 106 висококваліфікованих викладачів: 15 професорів (14 докторів наук, 3 академіки), 56 доцентів, 23 старших викладача і 12 асистентів. Науковий ступінь та звання мають 75% фахівців інституту.

Для забезпечення належного рівня підготовки спеціалістів інститут проводить активну роботу з удосконалення структури та змісту професійної підготовки майбутніх спеціалістів АПК, з впровадження нових освітянських технологій за такими напрямками:

 • забезпечення навчального процесу науково-педагогічними кадрами;
 • постійний перегляд та оновлення робочих програм, їх узгодження з сучасними концепціями освіти;
 • створення матеріальної бази; розширення лабораторій і обладнання їх сучасною технікою;
 • науково-технічне забезпечення викладання дисциплін у інституті;
 • впровадження науково-технічних розробок, спрямованих на організацію самостійного творчого опрацювання студентами матеріалу з різних навчальних дисциплін;
 • залучення студентів до наукової роботи;
 • робота з обдарованою молоддю, організація та проведення університетських, обласних і всеукраїнських олімпіад;
 • організація та проведення профорієнтаційної роботи з сільською молоддю тощо.

Навчальний процес організовано на основі модульно-рейтингової системи контролю знань студентів. Інститут має належну матеріально-технічну базу, досконалий лабораторно-виробничий комплекс, комп’ютерні класи.

В інституті навчається близько 650 студентів за рахунок державного фінансування та за контрактною формою навчання. За 15 років інститут підготував більше 1000 фахівців.


Коледж переробної та харчової промисловості як частина науково-виробничого об’єднання увійшов до складу університету за Постановою №526 Кабінету Міністрів України від 23 травня 1997р. і здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями:

 • експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв;
 • виробництво молочних продуктів;
 • монтаж і обслуговування холодильно-компресор-них машин і установок;
 • виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів;
 • бухгалтерський облік.

Після закінчення коледжу молодші фахівці мають змогу продовжувати навчання в університеті з третього курсу за прискореною програмою.

Колективами кафедр проводяться наукові дослідження за держбюджетом і додатково виконуються теми за договорами творчого співробітництва.

Результати багатьох наукових досліджень доповідаються на різних міжнародних конференціях, нарадах, конгресах, семінарах та симпозіумах, експонуються на виставках. Тільки за останні два роки викладачами факультету надруковано 155 наукових робіт.

Головні висновки та результати наукових досліджень використовуються викладачами в навчальному процесі і відображені в навчальних посібниках.

Науковці інституту розв'язують актуальні проблеми та здійснюють підготовку кадрів з наукового забезпечення розвитку АПК в Україні. За час існування інституту видано: 52 підручника та навчальних посібника, 38 монографій, більш ніж 800 методичних розробок, та 1000 наукових статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях, отримано 90 патентів, зроблено більше 500 виступів на конференціях. Інститут щорічно проводить міжнародні науково-практичні конференції і випускає збірники наукових праць.

Провідною кафедрою спеціальності "Обладнання переробних і харчових виробництв" є кафедра обладнання та інжиніринг переробних і харчових виробництв. Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Богомолов О.В. Колектив кафедри здійснює випуск бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Провідною кафедрою спеціальності "Технологія зберігання та переробки зерна" є  Кафедра технологій переробних і харчових виробництв. Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Шаніна О.М. Колектив кафедри здійснює випуск бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Важливим у підготовці фахівців є науково-дослідницька робота студентів. Щорічно студенти за різною науковою тематикою виконують близько 160 доповідей, кращі з яких подаються на обласні, міжвузівські і міжнародні конференції.

Майже на всіх кафедрах інституту щорічно проводяться олімпіади. Обдаровані студенти беруть участь в обласних і всеукраїнських олімпіадах та конкурсах науково-дослідних робіт, де посідають призові місця.

Студенти інституту мають змогу проходити виробничу практику за кордоном: у Великій Британії, Данії, Словакії, Чехії, США, Німеччині, Польщі, Швейцарії, Австрії, Франції та Фінляндії. Викладачі інституту підтримують плідні міжнародні зв’язки з Московським університетом харчових виробництв (Росія), з університетом Ерланген-Нюрнберг та Гумбольт-університетом (Німеччина), з Віденським аграрним університетом (Австрія), з Люблінською сільськогосподарською академією, з Варшавським сільськогосподарським університетом (Польща), з Гарвардським університетом (США). В університеті працює кафедра ЮНЕСКО “Філософія людського спілкування” і магістратура з філософії (менеджмент). Магістри отримують теоретичні та практичні знання в сфері менеджменту, людського спілкування, філософської психології, філософії права, соціального управління, філософії ділового спілкування, необхідні керівникові структур сільськогосподарського виробництва.

З 1996 р. В інституті працює Центр соціальних досліджень села, який має плідні міжнародні зв’язки з Гарвардським університетом (США), випускає щорічний збірник юридично-освітянської серії „Харківський фермер”.

Інститут розміщується в будинку, який є пам’яткою архітектури Харкова.
Гуртожиток ННІ ПХВ знаходиться на території міського студмістечка поблизу екологічно чистої лісопаркової зони по вул. Цілиноградській, 52. За результатами конкурсу-огляду серед ВНЗ Міністерства аграрної політики України за комплексом показників, що характеризують побутові умови і виховну роботу, посідає перше місце. Усі бажаючі студенти отримують місця в гуртожитку, де створені належні умови для проживання, навчання, відпочинку та занять спортом.

Студенти інституту беруть активну участь в міжінститутських оглядах художньої самодіяльності та конкурсах КВК, успішно виступають на університетських спартакіадах, захищають честь університету на міжвузівських змаганнях.

Рішенням Державної акредитаційної комісії та наказом Міністерства освіти України інститут акредитовано за IV рівнем з правом проведення освітянської діяльності на рівні кваліфікаційних вимог бакалавра, спеціаліста, магістра.