Місія та політика

Місія ХНТУСГ – просвітництво; визначення і формування сфер нових знань, свобода в їх одержанні; генерація соціально і суспільно значимих ініціатив, заходів; пошук і реалізація інтеграційних форм інноваційної діяльності аграрної освіти, науки і виробництва; виховання на загальнолюдських цінностях успішної, конкурентоздатної, національно свідомої освіченої особистості; забезпечення високопрофесійною випереджаючою освітою протягом життя громадян України та іноземців; розвиток академічної мобільності студентства і викладачів; підготовка нових поколінь фахівців і вчених - лідерів-організаторів сталого, інноваційного  розвитку суспільства; утвердження провідного місця університету в світовому освітянському просторі; служіння інтересам України.

Політика ХНТУСГ – забезпечення успішності університету як самоорганізуючого, самовдосконалюючого, автономного освітянсько-науково-виробничого комплексу III-го тисячоліття.

Лідерство

– міцні позиції та постійне створення конкурентних переваг щодо надання освітніх послуг та наукових розробок;
– провідне місце в освітянському просторі та в розвитку потенціалу і можливостей для самореалізації студентів і співробітників;
– лідируюче положення в підготовці фахівців - професіоналів світового рівня; 
– першість серед ВНЗ за якістю підготовки фахівців, обсягами виконання наукових досліджень та використання результатів у навчальному процесі;
– бачення майбутнього та створення можливостей зростання кожен день;
– на вершину досконалості через дух творчості та інноваційності;
• відповідальність та роль керівництва:
– системний аналіз та перегляд Місії, Бачення, корпоративної культури; 
– культивування атмосфери ділової досконалості.

Орієнтація на споживача

– підготовка за потребами споживачів висококваліфікованих фахівців, конкурентоздатних на ринку праці;
– формування гармонійно розвинутих особистостей нового покоління – лідерів, здатних сприймати та використовувати в своїй діяльності сучасні досягнення на користь споживачів;
– націленість на випереджаюче задоволення очікувань споживачів;
– здатність випускників впливати на інноваційний розвиток держави.

Залучення працівників і студентів

– мотивація колективу до ефективної праці;
– стимулювання до розвитку та самоудосконалення;
– створення команди однодумців, націлених на результат;
– сприяння розвитку студентського самоврядування. 
 

Системний підхід

– інтеграція освіти, науки та виробництва; 
– взаємопов’язана критеріальність системного аналізу процесів та діяльності;
– розробка та прийняття рішень на основі самоаналізу, бенчмаркінгу, наукових досліджень та вивчення потреб усіх зацікавлених сторін.

Якість

– орієнтація на стандарти якості завтрашнього дня;
– якість – норма нашої діяльності, знаємо як – робимо якісно;
– чітка особиста відповідальність;
– зацікавленість один в одному;
– дотримання високих етичних стандартів, повага до наших споживачів, партнерів, співробітників як унікальних особистостей з індивідуальними потребами та прагненнями.
 

Процесний підхід

– реалізація Місії, Політики і Стратегії через мережу взаємопов’язаних процесів, направлених на створення додаткових цінностей для споживачів та інших зацікавлених сторін;
– прозорість діяльності у всьому;
– другорядних процесів немає – всі процеси рівнозначні.

Постійне удосконалення

– співробітники є джерелами ідей та генераторами дій, направлених на постійне вдосконалення всіх процесів діяльності з метою підвищення якості освітніх послуг та наукових розробок;
– креативність, використання інноваційних ідей – джерело успіху.

Основним інструментом ефективності управління діяльністю ХНТУСГ є система менеджменту якості, що базується на філософії TQM (Total Quality Management) і відповідає вимогам міжнародних стандартів серії ISO 9000.