Кодекс честі

К О Д Е К С

Ч Е С Т І    К О Л Е К Т И В У    Х Н Т У С Г

 • ВІДДАННІСТЬ МІСІЇ І ПОЛІТИЦІ УНІВЕРСИТЕТУ
 • ДОБРОСОВІСНА ПРАЦЯ І НАВЧАННЯ НА БЛАГО

           ЗМІЦНЕННЯ ЙОГО ВЕЛИЧІ

 • ПРИМНОЖЕННЯ СЛАВНИХ ТРАДИЦІЙ І НАДБАНЬ
 • ВИСОКОМОРАЛЬНІСТЬ, ВВІЧЛИВІСТЬ, ОХАЙНІСТЬ
 • СОВІСЛИВІСТЬ, ЧЕСНІСТЬ, БЕЗКОРИСЛИВІСТЬ
 • ГУМАННІСТЬ, ВЗАЄМОПОВАГА, ТОЛЕРАНТНІСТЬ
 • СПІВЧУТТЯ, МИЛОСЕРДНІСТЬ, ПРОЩЕННЯ
 • ГІДНІСТЬ, ШАНОБЛИВІСТЬ, ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ
 • ЗАВЗЯТІСТЬ, СТАРАННІСТЬ, УСПІШНІСТЬ
 • КОЛЕКТИВНА СОЛІДАРНІСТЬ, МОРАЛЬНА ЧИСТОТА
 • НЕДОПУЩЕННЯ ЕГОЇЗМУ, ПОМСТИ, ЗЛОДІЙСТВА
 • БЕРЕЖЛИВЕ ВІДНОШЕННЯ ДО МАЙНА
 • СЛУЖІННЯ ІНТЕРЕСАМ НАРОДУ УКРАЇНИ

 

(ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ

                                                                                                 19 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ)