Кафедра технологічних систем ремонтного виробництва

Сідашенко

Завідувач кафедри: СІДАШЕНКО Олександр Іванович,кандидат технічних наук, професор.
Адреса: 61050, м. Харків, просп. Московський, 45.
Телефон:(057) 732-73-28

Кафедра технологічних систем ремонтного виробництва ХНТУСГ імені Петра Василенка заснована у 1931 році, як кафедра ремонтної справи і технології металів у складі факультету «Механізація сільського господарства» тоді ще Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства, сьогодні є однією з провідних, базових кафедр університету, яка бере участь у процесі навчання здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр із спеціальностей «Галузеве машинобудування», «Агроінженерія», «Транспортні технології». Зараз кафедра ТСРВ входить до складу навчально-наукового інституту технічного сервісу.

Значний внесок у розвиток кафедри зробили професори Васильєв С.П., Єрмолов Л.С., Тимофєєв П.В., Поліський А.Я., Пилипенко М.С.

Сьогодні на кафедрі працюють 6 професорів – Сідашенко О.І., Скобло Т.С., Власовець В.М., Лузан С.О., Тіхонов О.В., Автухов А.К., 6 доцентів –, Сайчук О.В., Мартиненко О.Д., Бантковський В.А, Сиромятніков П.С., Гончаренко О.О., Романченко В.М., старший викладач Рибалко І.М., з них 2 академіка Інженерної академії наук України, 3 доктори технічних наук та 7 кандидатів технічних наук; 12 викладачів за досягнення в сфері освіти отримали вчені звання. Всі викладачі кафедри мають базову освіту для спеціальностей, дисципліни яких викладаються на кафедрі. З 1988 року кафедру очолює професор, кандидат технічних наук, академік ІАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Сідашенко Олександр Іванович.

Науково-дослідні та прикладні розробки співробітників кафедри були відзначені такими нагородами як «Державна премія України в галузі науки і техніки» (1994р.), «Діамантова зірка Міжнародного інституту маркетингу» (1994, 1995,1997 р.р.) – Сідашенко О.І., Скобло Т.С., «Премія Президента України серед молодих вчених» (2003р.) – Сайчук О.В., Власовець В.М., Науменко А.О., Іващенко С.Г., «Премія Верховної Ради України серед молодих вчених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік.» – Рибалко І.М., Пасько Н.С., Плугатарьов А.В.

Студенти, які навчаються на базовій випусковій кафедрі технологічних систем ремонтного виробництва отримують якісні сучасні теоретичні і практичні знання. За кафедрою закріплено спеціалізацію «Виробнича логістика та інженерія поверхні у технологічних системах ремонтного виробництва».

Навчально-дослідницькі лабораторії та аудиторії кафедри оснащені сучасним технологічним обладнанням, контрольно-випробувальними стендами, пристроями, 3D-принтером, високотехнологічним комп’ютерним та мультимедійним обладнанням кращих світових виробників.

На кафедрі створені та ефективно використовуються, як в навчальному процесі так і для проведення наукових досліджень, лабораторії лазерного термозміцнення та обробки деталей, плазмової і газо-термічної обробки поверхонь, ремонту базових деталей машин, метало-графічних досліджень, неруйнівних методів контролю якості нових та відновлених деталей.

Основними напрямками наукових досліджень що проводяться викладачами кафедри є: розробка прогресивних способів відновлення деталей машин; інженерія робочих поверхонь, в тому числі, з використанням нанотехнологій; підвищення надійності вузлів і агрегатів; розробка науково-методичних основ і нормативів, а також раціональних форм організації виробничих процесів виготовлення і ремонту виробів машинобудування.

Під час навчання студенти мають можливість проходити виробничу практику та набувати практичних навичок на провідних сучасних підприємствах, як України, так і країн Західної Європи (Німеччини, Швейцарії, Данії та ін.).

Випускники за спеціалізацією кафедри користуються попитом на ринку праці і, як правило, працюють на керівних посадах підприємств, з виготовлення, експлуатації, сервісного обслуговування та ремонту, в першу чергу, машин та механізмів сільськогосподарського призначення, а також широко використовують свої знання та вміння, організаторські, управлінські навички отримані під час навчання в університеті, працюючи у фірмових технічних центрах, на підприємствах-постачальниках повнокомплектних машин, комплектуючих вузлів, агрегатів та деталей; на різноманітних посадах у ремонтних підрозділах машинобудівних підприємств, машино-технологічних станцій, авто-транспортних підприємств та сільськогосподарських підприємств різних форм власності.

Навчальний процес на кафедрі здійснюється за принципом безперервної комп'ютерної та технічної підготовки бакалаврів та магістрів в області ремонтно-обслуговуючого виробництва.

Викладачі кафедри підтримують тісні взаємовигідні творчі зв'язки з вищими навчальними закладами сільськогосподарського напрямку України, Республіки Білорусь, Казахстану, а також з академічними та галузевими інститутами, металургійними та ремонтними підприємствами України.