Кафедра технічних систем і технологій тваринництва ім. Б.П.Шабельника

Завідувач кафедри: НАУМЕНКО Олександр Артемович,

професор, кандидат технічних наук, академік Інженерної академії наук України
Адреса: 61000, м. Харків. просп. Московський, 45, лабораторний корпус, 4 поверх
Телефон: (057) 732-99-65
e-mail:kaf_mtf@ukr.net

Кафедра входить до складу навчально-наукового інституту технічного сервісу

Кафедра заснована в 1966 році за наказом Міністерства вищої та спеціальної освіти СРСР. Засновником кафедри був Євсєєв Михайло Карпович.- ректор тодішнього ХІМЕСГ Першими викладачами кафедри були доценти Ворона Д,Д,, Бабанських І.С., Троянов М.М., Загайко М.Г., Біложирова Т.П. та. асистенти Сідашенко О.І., Ткаченко Д.І., Головко С.М.
З 1967 року по 1983 рік кафедру очолював професор, доктор технічних наук Шабельник Борис Петрович. З 1983 року по 2005 рік кафедра працювала під керівництвом професора, канд. техн. наук Бойко Івана Григоровича. З 2005 року кафедру очолює професор, канд. техн. наук Науменко О. А.

Значним для створення і розвитку кафедри був період завідування Б.П. Шабельника. Ним разом з викладачами кафедри були створені такі лабораторії як: «Доїння корів», «Первинної обробки молока», «Приготування кормів», збудований і обладнаний необхідними машинами кормоцех «Маяк 6». Такі лабораторії дозволили більш тісно поєднати теорію і практику технологічних процесів виробництва продуктів тваринництва.

Зараз кафедра має дві спеціалізовані лекційні аудиторії та сім спеціалізованих лабораторій для виконання лабораторних та практичних занять. У начальному процесі використовується комп'ютерна техніка, мультимедійні проектори, кіноустановки, навчальне телебачення та відеотехніка.

Особливої уваги заслуговують науково-навчально-виробничої аудиторії: «Дослідження та вдосконалення робочих органів машин для тваринництва» та «Проектування машин і технологічних процесів для тваринництва». В цих лабораторіях студенти, проводячи експериментальні дослідження машин та агрегатів, виявляють недоліки їх робочих органів, моделюють виробничі умови, за допомогою комп'ютерної техніки проектують більш удосконалені машини і ведуть їх виробничу перевірку. Основними методами навчання, які активізують учбовий процес, є ділові ігри, блочно-модульний метод навчання, рейтингова система контролю знань. Науменко О.А. та Бойко І.Г. організовані заняття з поглибленим вивченням основ розрахунків робочих органів машин для тваринництва. Кафедра має комп'ютерний клас, який інтенсивно використовується при виконанні курсового та дипломного проектування, а частина дипломних проектів виконується на матеріалах наукових дослідженнях студентів.

Дослідницька робота колективу кафедри націлена на пошуки наукових принципів, технологічних та технічних рішень ресурсозбереження при виробництві продуктів тваринництва.

На кафедрі працює 15 викладачів, серед них 1 доктор наук (Шигимага В.О.) та 12 кандидатів наук (Науменко О.А., Нанка О.В., Нагорний С.А., Семенцов В.І., Русальов О.М., Палій А.П., Бойко Д.І., Славкова Л.Г., Іщенко К.В., Семенцов В.В., Марченко М.В., Ієвлєв І.І.)

На кафедрі навчаються аспіранти за спеціальністю механізація сільського господарства за напрямками: розробка та дослідження адаптивних доїльних апаратів, розробка та дослідження змішувачів.

 

План бюджетного набору складає 150 осіб освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” та 25 осіб освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.

На кафедрі обладнано комп’ютерний клас на 12 робочих місць, який інтенсивно використовується при виконанні курсового та дипломного проектування, а частина дипломних проектів виконується на матеріалах наукових дослідженнях студентів.

Викладачі кафедри проводять навчання за такими спеціальностями:

 • механізація сільського господарства;
 • електрифікація та автоматизація технологічних процесів в сільському господарстві;
 • машини та обладнання сільськогосподарського виробництва;
 • технізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції;
 • менеджмент та аудит в сільському господарстві.

 

Основні напрямки учбових дисциплін:

 • Машини та обладнання для тваринництва;
 • Машиновикористання у тваринництві;
 • Монтаж та технічне обслуговування обладнання для тваринництва;
 • Мікропроцесори в тваринництві;
 • Технологія виробництва продукції тваринництва;
 • Проектування технологічних процесів у тваринництві;
 • Теорія та розрахунок машин у тваринництві;
 • Основи конструювання машин та обладнання для тваринництва;
 • Біоінженерія
 • Робототехніка

 

Щорічно викладачами кафедри видається близько 35праць. Серед них 12 наукових статей, 3 підручники, 4 науково-методичних, 12 методичних розробки,4 патентів, 6 виступів на наукових конференціях.

 

Співробітники кафедри приймають участь в регіональних та міжнародних виставках з питань технології виробництва продукції тваринництва та механізації технологічних процесів у тваринництві.

Кафедра успішно працює з зовнішніми установами, такими як:

 • Національний аграрний університет( м. Київ)
 • Львівський національний аграрний університет,
 • Кіровоградський державний технічний університет
 • Луганський національний аграрний університет
 • Сумський національний аграрний університет
 • Харківський національний аграрний університет
 • Інститут тваринництва УААН
 • Інститут механізації тваринництва УААН
 • Інститут механізації і електрифікації сільського господарства УААН.

Співробітники кафедри також активно співпрацюють з закордонними організаціями та установами, такими як:

 • Бєлгородська державна сільськогосподарська академія
 • Башкирський державний сільськогосподарський університет
 • Брянський державний сільськогосподарський університет
 • Білоруський державний аграрний технічний університет (Мінськ)
 • Молдавський аграрний університет (Кишинів)
 • Вища інженерна школа Анжи(Франція)
 • навчальні заклади Данії, Німеччини, США
 • сільськогосподарські підприємства та асоціації Данії, Франції, Швейцарії, Фінляндії, Нідерландів тощо