НАЗЯВО ШУКАЄ ЕКСПЕРТІВ

Національне Агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) розпочало новий процес акредитації освітніх програм, який побудований на сучасній парадигмі здобуття освіти, Європейських стандартах та кращих практиках європейських університетів. До цього рівноправно залучені представники освіти (науково-педагогічні, наукові працівники), студентства та бізнесу/виробництва. У зв'язку з цим НАЗЯВО запрошує здобувачів освіти: студентів та аспірантів долучитися до цих освітніх інновацій і стати  експертом з акредитації освітніх програм, експертом з покращень вищої освіти, експертом з практик інших закладів та відповідальним учасником освітнього середовища. ДЕТАЛЬНІШЕ