Ректор

Кафедра технології матеріалів

 

Завідувач кафедри: : Тришевський Олег Ігорович, професор, доктор технічних наук
Адреса:61002, м. Харків, вул. Алчевських 44, вул. Різдвянна, 19
Телефон: (057) 716-41-53, 712-28-33
e-mail: techmat@ukr.net

Кафедра технології матеріалів відноситься до ННІ Технічного сервісу, вона була заснована в період організації ХІМСГ у 1930 році. В різні роки кафедру очолювали доценти Н.Комар, А.Петровський, М.Чупіс, М.Іванов, А.Жуков, М.Дубко, Ю.Смірнов, М.Татарінцев, професор І.Куварзін, доцент П.Гужін, професор М.Пилипенко. З вересня 2008 року кафедрою завідує доктор технічних наук, професор Тришевський О.І.

         У теперішній час кафедра ТКМ входить до складу ННІ Технічного сервісу ХНТУСГ ім. Петра Василенка.

Склад кафедри Технологія матеріалів

         На кафедрі працює 10 співробітників: 1 професор, 3 доцента, 2 старших викладачі, 1 асистент, 3 особи навчально-допоміжного складу. Кафедра розташована в двох навчальних корпусах, в яких займає площу 710м2 та має 8 навчальних лабораторій, 3 наукові лабораторії і майстерню для навчальної практики, що включає слюсарну дільницю на 1 групу студентів, ковальську і ливарну дільницю на 0,5 груп кожну, дільницю паяння металів твердими і м’якими припоями на 1 групу, дільницю зварювання металів на 0,5 групи. В розпорядженні кафедри знаходяться 23 металообробні верстати, 12 одиниць зварювального обладнання (машини для контактного, стикового та шовного зварювання, зварювальні трансформатори та випрямлячі), 6 печей для плавки і нагріву металу, 11 приладів для вимірювання твердості металів, 5 розривних машин різного типу, 8 металографічних і вимірювальних мікроскопів, 2 гідравлічних преси та інше наукове і навчальне обладнання.

Основне місце розташування кафедри – Вул. Алчевських 44

Приміщення кафедри:

Вул. Алчевських 44

Вул. Різдвяна (Енгельса) 19

ауд.

Назва аудиторії

ауд.

Назва аудиторії

Лабораторія металознавства

103

Лабораторія обробки матеріалів різанням

Лабораторія паяння

104а

Лабораторія електрозварювання

Лабораторія  металографії

104б

Лабораторія лиття та

Обробки тиском

Викладацька

104в

Викладацька

Лаборантська

108б

Лабораторія полімерних матеріалів

Складське приміщення

Підвал

4 складські приміщення

8

Дільниця слюсарної обробки

 

 

10

Комп’ютерний клас

 

 

         На кафедрі викладаються навчальні дисципліни: „Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство”, „Системи автоматизованого проектування технологічних процесів”, „Технологічні основи машинобудування”, „Технологія виготовлення робочих органів сільськогосподарської техніки”, „Новітні технології в сучасному машинобудуванні”, а також проводяться заняття з навчальної технологічної практики з метою набуття студентами практичних навичок, роботи із знаряддям праці в сфері технології матеріалів.

Проходження навчальної технологічної практики

         Колектив кафедри постійно веде роботу спрямовану на інтенсифікацію навчального процесу, поглиблення у студентів теоретичних знань та розвитку у них професійних умінь і навичок інженерного пошуку в нових умовах господарювання, проявлення їх індивідуальності та самостійності.

 

 

Вивчання будови матеріалів

         Професорсько-викладацьким колективом кафедри зроблено вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки в галузі підвищення довговічності деталей машин, механічної обробки матеріалів, що важко оброблюються, технологій ливарного і прокатного виробництва.

         Технології та обладнання для виготовлення профілів високої жорсткості вперше у світові практиці впроваджено у виробництво на Магнітогорському металургійному комбінаті, де опановано виробництво більш ніж 70 типів нових профілів для різних галузей машинобудування.

         Значне місце в науковому пошуку кафедрі займають дослідження полімерних фільтрувальних матеріалів, які започаткував професор І.Куварзін у 1976 році. На кафедрі проводяться дослідження динаміки дефектів кристалічної грати, а також дослідження і розробка технології та обладнання для валкової формовки економічних профілів високої жорсткості. Сьогодні на кафедрі проводяться дослідження і розробка фільтрувальних систем для очищення рідин, а також для відділення води і масел від стиснутих газів з використанням високо пористих матеріалів.

Випробування фільтроелементів типу ФЕП

         Колектив кафедри підтримує тісні творчі зв’язки з Українським державним науково-дослідним вуглехімічним інститутом „УХІН”, науково-виробничою фірмою „Філсі”, АТЗТ ПКТБ „Електротехмонтаж”, ЗАТ „Манометр”, ПП „Чистый континент”, ПП „МЕКАП” м. Харків, Донбаським гірничо-металургійним інститутом, НВП „АНТЕК-Автоматика” м. Северодонецьк, НВП „Промзв’язок” м. Одеса, ВАТ „Стінолбіотех”, ТОВ „Гроза”, м. Київ та іншими науковими закладами і виробничими підприємствами. З усіма цими підприємствами у останні роки кафедрою були заключені та виконані господарчі договори, або договори про творчу співпрацю, у рамках яких виконувались конкретні дослідження та розробки.