Структурa університету

5 основних навчально-наукових інститутів Здійснюють підготовку за 16 спеціальностями
28 кафедр Забезпечують навчання студентів по гуманітарних, фундаментальних, загальноiнженерних i спеціальних дисциплінах, є центрами навчальної, методичної i науково-дослідної роботи.
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Забезпечує організацію післядипломної фахової освіти спеціалістів агропромислового комплексу, працівників малого та середнього підприємництва з відривом і без відриву від виробництва.
Вовчанський технікум Підготовка бакалаврів за 5 спеціальностями
Коледж переробної та харчової промисловості Підготовка бакалаврів за 6 спеціальностями

Деканат по роботі з іноземними громадянами

Здійснює прийом i організацію навчання іноземних громадян на підготовчому та основному факультетах університету за базовими спеціальностями.
Навчальний центр з перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для АПК Готує, перепідготовує та підвищує кваліфікацію кадрів АПК
   
Інститут інноваційного менеджменту Прискорення впровадження в агропромисловому комплексі України технологій сталого розвитку як в підприємницькій сфері (виробництві), так і сфері забезпечення високого рівня життя, перш за все, сільських громад, а також підвищення якості освіти в контексті сталого розвитку.
Докторантура і аспірантура Здiйснює пiдготовку фахiвцiв вищої квалiфiкацiї за спецiальностями
Учбова частина Забезпечує організацію, планування, контроль, та подальше удосконалення учбового процесу
Інформаційно обчислювальний центр Забезпечує координацію усього комплексу робіт з інформатизації усіх сфер діяльності університету
   
Наукова бiблiотека Має фонд більш ніш 300000 томів та 4 читальні зали
Виставково- музейний центр Зараз його фонди нараховують понад 1300 експонатів.
Центр практики та працевлаштування студентської молоді Метою діяльності Центру є вирішення питань працевлаштування студентської молоді після закінчення навчання за набутими спеціальностями, забезпечення її зайнятості у вільний від навчання час та під час літніх канікул, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій сфері, в т.ч. числі шляхом організації роботи студентських загонів, розвитку молодіжного підприємництва, формування у студентів навичок побудови професійної кар‘єри.
Комітет у справах сім'ї, молоді і спорту Мета комітету - вдосконалення системи виховної роботи, координація та підвищення ефективності роботи структурних підрозділів університету і громадських організацій, що задіяні у виховному процесі університету.
Центр робітничих професій В Центрі робітничих професій студенти мають можливість отримати наступні робітничі професії:
- оператор комп'ютерного набору ( термін навчання - 6 місяців);
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (термін - 9 місяців);
- тракторист-машиніст сільськогосподарського ( лісогосподарського ) виробництва ( категорії «А», «В», «С», «Д», «Е» ) (термін - 9 місяців);
- апаратник борошномельного виробництва (термін – 4,5 місяців);
- мельник (термін – 2,5 місяця);
- лісоруб (термін - 6 місяців).
Центр менеджменту якості Основні напрямки діяльності – розробка, забезпечення ефективного функціонування, поліпшення та постійного удосконалення системи менеджменту якості університету, яка сертифікована на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2008 міжнародним органам сертифікації DQS (Німеччіна)
Центр сертифікації Центр сертифікаційних випробувань мобільної та сільськогосподарської техніки Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка