Ректор

Кафедра транспортних технологій і логістики

 

Завідувач кафедри: ВОЙТОВ Віктор Анатолійович,
доктор технічних наук, професор, 
Адреса: м. Харків, просп. Ювілейний, 65г
Телефон:(057) 710-44-33
e-mailt_t_L@i.ua 
Web-сайт http://www.kafedrattl.com.ua/
Професійна група: https://www.linkedin.com/groups/3809205
Інтернет-проекти викладачів: http://www.logistics-gr.com
Соціальна групаhttps://www.facebook.com/groups/kafedra.TTL/

Кафедра входить до складу навчально-наукового інституту технічного сервісу, її засновано в листопаді 2012 р. Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Віктор Анатолійович Войтов.

Кафедра транспортних технологій і логістики готує фахівців рівнів бакалавр, магістр зі спеціальності «Транспортні технології»

Спираючись на сучасні тенденції в освіті і в галузі транспорту, на кафедрі розпочата підготовка фахівців у межах спеціальності «транспортні технології» за такими спеціалізаціями:

НА РІВНІ БАКАЛАВРА:

1. «Транспортна логістика і міжнародні перевезення »

 2. «Організація перевезень і управління на транспорті »

 НА РІВНІ МАГІСТРА

1. «Логістика, ланцюги постачань і інтелектуальні транспортні системи »

2. «Організація перевезень і управління на транспо рті »

Склад кафедри транспортних технологій і логістики

 

Войтов Віктор Анатолійович, завідувач кафедри «Транспортні технології і логістика», д.т.н., проф.

Має дві вищі освіти. Закінчив Харківське вище військове авіаційне інженерне училище, факультет літальних апаратів за спеціальністю – літальні апарати та газотурбінні силові установки та Харківський національний автомобільно-дорожній університет, де отримав ступінь бакалавра з транспортних технологій.

В 1988 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.02.04 – тертя та зношування в машинах, а в 1999 р. докторську.

Під його керівництвом виконанні і захищені, з 1996 по 2017 роки, 16 кандидатських робіт та розроблено 10 Національних стандартів України з оцінки якості біодизельного палива, які відповідають європейським стандартам. З 2003 р. активно працює в науково-методичних, експертних комісіях Міністерства аграрної політики  України. Протягом багатьох років – керівник загальнодержавних та міністерських наукових програм з дослідження особливостей експлуатації сільськогосподарської техніки на біопаливі, є співвиконавцем Національної наукової програми «Біосировина». Наукова розробка «Інноваційна технологія отримання твердого палива із біомаси» нагороджена золотою медаллю «Кращий вітчизняний товар 2010 року» в номінації «Наука».

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та подякою Міністра освіти і науки України. За високі досягнення в реалізації завдань Державної політики в сфері сільського господарства в 2008 році нагороджений трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак пошани», Почесною грамотою Міністра аграрної політики України.

Очолює кафедру транспортних технологій і логістики з початку її заснування.

Навчально-науковий напрямок: проектування надійних трібосистем для машин та обладнання по виготовленню брикетів або пеллет із біомаси різного походження; підвищення паливної економічності та поліпшення екологічних показників засобів транспорту в умовах експлуатації шляхом використання різних видів біодизеля; агрологістика.

 

Горяїнов Олексій Миколайович, професор кафедри ТТіЛ, к.т.н., доц.

Має дві вищі освіти. Закінчив з відзнакою Харківський національний автомобільно-дорожній університет зі спеціальності «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті», а також Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетов зі спеціальності «Менеджмент організацій (в міському господарстві)».

В 2004 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.22.01 - «транспортні системи». В 2006 присвоєно звання доцента.

В 2009-2012 пройшов навчання в докторантурі Харківської національної академії міського господарства.

Починаючи з 2014 року активно підвищує кваліфікацію через дистанційні курси, що надаються відомими світовими університетами. Зокрема, пройдені навчальні курси Масачусетського технологічного інституту (США), Корейського провідного науково-технічного інституту (Південна Корея), Університета Уорік (Великобританія), Відкритого університету (Великобританія), Технічного університету Чалмерса (Швеція), Рутгерського університету (США), Університета Твенте (Нідерланди).

В 2017 році прийняв участь у міжнародному відбірковому турнірі бізнес-симулятора The Fresh Connection - «The Fresh Connection Global Professional Challenge», що проходив 24.04.17-02.06.17 (https://www.thefreshconnection.biz/). Участь приймав в складі інтернаціональної команди (Україна, Росія, Польща, Чехія). Команда посіла 11-е місце серед 300 учасників.

Лауреат конкурсу «Молода людина року - 2006» в номінації "Молодий науковець" Київського району г.Харкова.

Учасник обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» в 2008 р.

Стипендіат Кабінету Міністрів України 2008-2010 рр.

Розробник і керівник Інтернет-проекту Logistics-GR (http://www.logistics-gr.com/)

Керівник групи «Теория и практика логистики и транспорта» на базі професійної мережі - http://www.linkedin.com/ (більше 4000 учасників)

Є засновником наукового напряму «Транспортна діагностика».

Навчально-науковий напрямок: діагностування систем транспорту (технологічний аспект) і транспортної логістики.

Шраменко Наталя Юріївна, професор кафедри ТТіЛ, д.т.н., проф.

Має дві вищі освіти. Закінчила з відзнакою Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті», отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Облік та аудит».

В 2001 році достроково захистила кандидатську дисертацію, а в 2014 році – докторську дисертацію за спеціальністю 05.22.01 Транспортні системи.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Є лауреатом премії Президента України для молодих вчених.

За плідну наукову діяльність та вагомі досягнення відзначена Подякою МОН України, Почесною грамотою МОН України  та Грамотою МОН України.

Посіла І місце у районному та Харківському міському конкурсі «Молода людина року 2012» у номінації «Наукова діяльність».

Навчально-науковий напрямок: моделювання логістичних процесів в ланцюгах постачань; підвищення ефективності технологічних процесів у системах доставки вантажів; агрологістика.

Кравцов Андрій Григорович, доцент кафедри ТТіЛ, к.т.н., доц.

Має дві вищі освіти. Випускник ННІ ТС за спеціальністю «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», а також має освіту за спеціальністю «Транспортні технології», яку отримав на базі ХНАДУ.

Захистив дисертацію у 2013 році і здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.

Навчається в докторантурі.

Навчально-науковий напрямок: логістика; оптимізація ланцюгів постачання; проблеми тертя та зношування, а також досліджує експлуатаційні властивості паливно-мастильних матеріалів.

Музильов Дмитро Олександрович, доцент кафедри ТТіЛ, к.т.н., доц.

Закінчив з відзнакою Харківський національний автомобільно-дорожній університет зі спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)»

Захистив дисертацію у 2011 році на тему «Підвищення ефективності доставки специфічних вантажів до торговельної мережі міст з використанням пересувних розподільчих центрів». Отримав диплом кандидата технічних наук зі спеціальності «Транспортні системи».

Навчально-науковий напрямок: розподільчі центри; взаємодія видів транспорту; агрологістика.

Козенок Анна Сергіївна, доцент кафедри ТТіЛ, к.т.н.

Закінчила з відзнакою Харківський національний автомобільно-дорожній університет зі спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)»

Захистила дисертацію у 2009 році на тему «Удосконалення технології прискореної переробки тарно-штучних вантажів на терміналах в умовах ринку транспортних послуг». Отримала диплом кандидата технічних наук зі спеціальності «Транспортні системи».

Навчально-науковий напрямок: ресурсозбереження в логістиці; організація вантажних і пасажирських перевезень; транспортна і складська логістика.

Карнаух Микола Віталійович, ст. викладач кафедри ТТіЛ

Має три дипломи з відзнакою зі спеціальностей «Автомобілі і автомобільне господарство», «Педагогіка вищої школи» та «Транспортні технології».

Навчально-науковий напрямок: дослідження операцій у транспортних системах; транспортні процеси та системи; енергозберігаючі технології на транспорті.

Кутья Олеся Валеріївна, викладач кафедри ТТіЛ

Має дві вищих освіти зі спеціальностей «Енергетика сільськогосподарського виробництва» та «Транспортні технології».

Закінчила аспірантуру у 2012 році.

Приймала участь у конкурсі «Кращий куратор року» у 2015 році, отримала відзнаку у номінації «За залучення студентів до наукової роботи».

Викладає дисципліни англійською мовою.

Навчально-науковий напрямок: міжнародні перевезення; митний контроль; агрологістика.

Біляєва Оксана Сергіївна, викладач кафедри ТТіЛ

Має вищу освіту зі спеціальності «Машинобудування», на даний момент отримує другу вищу освіту зі спеціальності «Транспортні технології».

Закінчила аспірантуру у 2011 році.

Навчально-науковий напрямок: транспортні технології; планування діяльності транспортних підприємств; експертиза та аналіз дорожньо-транспортних пригод.

Бережна Наталія Георгіївна, викладач кафедри ТТіЛ

Має дві вищі освіти. Закінчила з відзнакою Харківський національний автомобільно-дорожній університет зі спеціальності «Транспортні системи» та «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)»

Закінчила аспірантуру в 2017 році, готується до захисту дисертації.

Лауреат конкурсу «Кращий куратор року 2016».

Викладає дисципліни англійською мовою.

Навчально-науковий напрямок: управління перевезеннями на транспорті; агрологістика; організація і регулювання дорожнього руху.

Фененко Катерина Андріївна, завідувач лабораторією кафедри ТТіЛ

Має дві вищі освіти. Закінчила ХНТУСГ ім. П. Василенко зі спеціальності «Механізація сільського господарства» і «Якість, стандартизація та сертифікація». На даний час навчається за спеціальністю «Менеджмент».

На кафедрі транспортних техно­логій і логістики працює три лаборато­рії:

 1. Лабораторія проблем логістики і мультимодальних перевезень

2. Лабораторія проблем тран­спортних технологій і дорожнього руху

3. Лабораторія проблем інтелек­туальних транспортних систем і діа­гностики

Доказом плідної роботи колек­тиву є прогресивний ріст у рейтингу до­сягнень кафедр університету, який про­ходить щорічно. За останні два роки ми піднялися з ІІІ-го на ІІ-ге місце.

Студенти кафедри приймають активну участь в конкурсах студентських наукових робіт, в міжнародних олімпіадах по напрямкам «Транспорті технології», «Транспортні системи», в міжвузівських наукових студентських проектах.

   

 Участь студентів кафедри в школі сталого розвитку в ХНАДУ (2016 р)

   

Участь та отримання перших місць на конкурсі студентських наукових робіт в Кропивницькому (2016 р)

   

 Участь та отримання перших місць на Міжнародній студентській олімпіаді в ХНАДУ (2017 р)

Також кафедра сумісно с провідними підприємствами в сфері логістики ( Перша транспортна компанія «Прайм», підприємство «Омега-Автопоставка» і т.д.) проводить ознайомчі екскурсії для студентів.

   

 

 Екскурсія на Першу транспортну компанію «Прайм» (2017 р)

   

 Екскурсія на агровиставку в м. Харкові (2017 р)

Наші студенти прийняли активну участь у проведенні виставки “Освіта Слобожанщини та навчання за кордо­ном”.

На кафедрі кожний рік проходить студентська конференція

   

 Виступи студентів на студентській конференції

Окрім, навчальної роботи студенти разом з викладачами проводять активне дозвілля. Викладачами кафедри регулярно організуються екскурсії по історичним місцям України, квести та проводиться активна робота по вихованню студентів.

   

Щорічний чемпіонат кафедри з боулінгу

   

Дозвілля студентів з кураторами на ковзанці

   

Екскурсія для студентів на Козачу Гору (Гомільшанські ліси, Коробови Хутори)

   

Участь студентів і викладачів в тренінгу «Ні – насильству!» (проводиться щорічно 1 грудня сумісно з кафедрою Юнеско)