Наукові школи ХНТУСГ

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ІЗ ЗЕРНА І МУКИ»
 Наукова школа проф. Шаніної О.М.  

Шаніна Ольга Миколаївна

Доктор технічних наук,
професор,
завідувач кафедри технологій переробних і харчових виробництв
ХНТУСГ ім. Петра Василенка. 
Тел.: +38-057-700-39-12 
e-mail: o.shanina.ua@gmail.com

 Скачати презентацію
Cкачати англійську версію презентації

 

Наукова школа проф. Лебедєва А.Т.

ТРАКТОРНА ЕНЕРГЕТИКА
Наукова школа проф. Лебедєва А.Т.

Лебедєв Анатолій Тихонович

Доктор техн. наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
академік Академії наук вищої освіти України,
Відмінник аграрної освіти і науки, 
завідувач кафедри тракторів і автомобілів ХНТУСГ ім. П. Василенка.

Скачати презентацію

 

Наукова школа академіка Академії наук прикладної радіоелектроніки, проф. Путятіна В.П.

«МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ БІОФІЗИЧНИХ І ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ»
 Наукова школа академіка Академії наук прикладної радіоелектроніки, проф. Путятіна В.П. 

Путятін Валерій Петрович

Академік Академії наук прикладної радіоелектроніки (України, Росії, Білорусі),
доктор технічних наук,
професор,
професор кафедри кібернетики ХНТУСГ им. П. Василенка
e-mail: agrocybernetic@gmail.com

 

Наукова школа проф. Фурмана І. О.

ПРОГРАМОВАНІ КЕРУЮЧІ АВТОМАТИ ПАРАЛЕЛЬНОЇ ДІЇ
Наукова школа проф. Фурмана І. О

Фурман Ілля Олександрович

Доктор техн. наук, професор,
Академік Академії наук вищої освіти України, 
Відмінник освіти України,
Член науково-дослідної ради
Американського біографічного інституту (ABI),
зав. кафедри автоматизації
та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Харківського національного технічного університету
сільського господарства ім. П. Василенка
e-mail: i.furman@ukr.net

Скачати презентацію

 

Наукова школа імені академіка НААНУ, професора Заїки П.М.

РОЗРОБКА ТЕОРІЇ І ЗАСОБІВ ВІБРОСЕПАРАЦІЇ ВАЖКОРОЗДІЛЬНИХ НАСІННЄВИХ МАТЕРІАЛІВ 
Наукова школа імені академіка НААНУ, професора Заїки П.М.

Завгородній Олексій Іванович

Керівник наукової школи
доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри вищої математики та фізики

e-mail: kafedra_math@rambler.ru

 

 

 

 

Наукова школа проф. Бойка І.Г.

РОЗРОБКА ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ ЗБАГАЧЕННЯ КОМБІКОРМІВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИМИ КОРМОВИМИ ДОБАВКАМИ
Наукова школа проф. Бойка І.Г.

Напрями наукових досліджень школи пов’язані з розробкою інтенсивних технологій і енергозберігаючих засобів механізації збагачення комбікормів біологічно активними кормовими добавками.

Бойко Іван Григорович

Кандидат технічних наук,
професор

Скачати презентацію

 

Наукова школа проф. Кухтова В.Г. та доц. Гринченка О.С.

ПРОБЛЕМИ НАДІЙНОСТІ МАШИН І ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Наукова школа проф. Кухтова В.Г. та доц. Гринченка О.С.

Кухтов Валерій Георгійович
доктор технічних наук, професор

 Скачати презентацію

Гринченко Олександр Степанович
кандидат технічних наук, доцент

Наукова школа проф. Козаченка О.В.

Опубліковано: 30.10.2012 ; Переглядів: 3093

ТЕХНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАШИН І ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АПК
Наукова школа проф. Козаченка О.В.

Козаченко Олексій Васильович

Відмінник аграрної освіти,
Відмінник технічної служби,
доктор технічних наук,
професор

 Скачати презентацію

Ключові слова:

Наукова школа проф. Войтова В.А.

Опубліковано: 24.10.2012 ; Переглядів: 3149

КОНСТРУКТИВНА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ТРІБОСИСТЕМ МАШИН ТА МОНІТОРИНГ ЇХ НАДІЙНОСТІ
Наукова школа проф. Войтова В.A.

Напрями наукових досліджень школи пов’язані з розробкою принципів і методів конструювання трібосистем машин та методів їх постійного діагностування під час експлуатації.

Войтов Віктор Анатолійович

Завідувач кафедри транспортних технологій і логістики,
доктор технічних наук,професор

 Скачати презентацію
Cкачати англійську версію презентації

Ключові слова:

Наукова школа проф. Черемісіна М.М.

Опубліковано: 23.10.2012 ; Переглядів: 2932

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КЕРУВАННЯ І ТРАНСПОРТУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ
Наукова школа проф. Черемісіна М.М.

Черемісін Микола Михайлович

Відмінник вищої освіти і науки України,
кандидат технічних наук,
професор,
професор кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту

 Скачати презентацію
English version of the presentation

Ключові слова:

Наукова школа проф. Черенкова О.Д.

Опубліковано: 12.10.2012 ; Переглядів: 1617

«МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ СТАНУ БІОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ПРИ ВПЛИВІ НА НИХ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ПРИРОДИ»
 Наукова школа проф. Черенкова О.Д. 

Черенков Олександр Данилович

Доктор технічних наук,
професор,
Відмінник аграрної освіти та науки,
професор кафедри кафедри технотроніки та теоретичної електротехніки ХНТУСГ им. П. Василенка

 Скачати презентацію
 

Ключові слова:

  • Переглядів: 1617

Наукова школа академіка ІАНУ, проф. Скобло Т.С.

Опубліковано: 4.09.2012 ; Переглядів: 2579

«ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИРОБІВ ПРИ ЇХ ВИРОБНИЦТВІ ТА ВІДНОВЛЕННІ»
 Наукова школа академіка ІАНУ, проф. Скобло Т.С.  

Скобло Тамара Семенівна

Лауреат Премії Ради Міністрів СРСР,
Лауреат Державної Премії України,
Відмінник освіти України,
академік ІАНУ,
доктор технічних наук,
професор кафедри технологічних систем ремонтного виробництва (ТСРВ) ХНТУСГ ім. Петра Василенка. 
e-mail:stamarasemenovna@mail.ru

 Скачати презентацію

Ключові слова:

  • Переглядів: 2579

Наукова школа академіка НААНУ, проф. Тіщенка Л. М.

Опубліковано: 16.12.2011 ; Переглядів: 4512

«ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЗЕРНОВИХ ВІБРОСЕПАРАТОРІВ»
  Наукова школа академіка НААНУ, проф. Тіщенка Л. М.  

Тіщенко Леонід Миколайович

Заслужений працівник освіти України,
Відмінник освіти України,
Відмінник аграрної освіти і науки,
доктор технічних наук, професор,
академік НААНУ,
академік ІАУ, МААО,
ректор ХНТУСГ ім. П. Василенка,
завідувач кафедри фізики, теоретичної механіки і деталей машин (ФТМ і ДМ) ХНТУСГ ім. П. Василенка.
e-mail: leonidtishchenko@yahoo.com

 Cкачати презентацію