Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Завідувач кафедри: ЛЕВКІНА Руслана Володимирівна, 
д.е.н., професор
Адреса: м. Харків, пр. Московський, 45, каб. 313, 310
Телефон: 057-732-95-68
e-mail: kaf_ptbd@ukr.net

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності була заснована у 2016 році у складі Навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту. Завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор Левкіна Руслана Володимирівна.

Кафедра «Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» створена для забезпечення підготовки фахівців у галузі знань «Управління та адміністрування» за новою спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Навчальний процес забезпечує науково-педагогічний персонал 100% складу якого – доктори та кандидати наук. Основна мета створення та діяльності кафедри – надання максимально сучасного рівня освіти, освоєння кращих національних й міжнародних освітніх стандартів, відповідно до викликів сьогодення та вектору розвитку нашої країни, з використанням останніх досягнень науки в сфері підприємництва і торгівлі, як з теоретичного так і практичного боку, відповідно до вимог світової та європейської систем торгівельних відносин.

Високому рівню якості викладання сприяють наукові дослідження викладачів кафедри, які постійно приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях, публікують статті у вітчизняних та зарубіжних виданнях, підвищують кваліфікацію у науково-дослідних та навчальних закладах.

Основним напрямком наукової роботи кафедри є: «Науково-методологічне забезпечення розвитку соціально-економічних систем в аграрному бізнесі в умовах турбулентності національної економіки та інтеграційних процесів».

Викладачі кафедри спільно з керівниками і спеціалістами суб’єктів аграрного бізнесу Харківської області проводять виїзні заняття з організації торгівельної діяльності, відкриття власної справи та управління ефективністю підприємницької діяльності, укладають договори щодо проходження виробничої і фахової практики студентів, їх працевлаштування.

Співпраця з науковими установами має широку географію: ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ; ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.

Соколовського»; Інститут рослинництва НААНУ ім. В.Я. Юр’єва; Інститут овочівництва та баштанництва НААНУ; Національний університет штату Колорадо, США (Colorado State University, USA); Словацький університет сільського господарства в м. Нітра, Словаччина (Slovak University of Agriculture in Nitra).

Склад кафедри

Гіржева О. М.

Гіржева Ольга

Миколаївна
к.е.н., доцент

 

Хлопоніна-Гнатенко О. І.

 

Хлопоніна-Гнатенко Ольга Іванівна

к.е.н., старший викладач

 

Петренко А. В.

 

Петренко Анна Віталіївна

к.е.н., старший викладач

 

Сумець

 

Сумець Олександр Михайлович

д.е.н., проф., академік АЕН України

 

Ряснянська

 

Ряснянська Альона Миколаївна

к.е.н., асистент

 

Бічевін

 

Бічевін Максим Вікторович

аспірант

 

Рикова

 

Рикова Ганна Петрівна

старший лаборант

 

Основні дисципліни, які викладаються на кафедрі:

Підприємницька діяльність в сфері АПК;

Товарознавство;

Планування бізнесу та оцінка його ефективності;

Логістичне обслуговування торгівельних підприємств;

Біржі та біржова діяльність;

Операційний менеджмент торгівельної та біржової діяльності;

Торгівельна діяльність суб’єктів АПК;

Інноваційні стратегії у підприємництві.

Навчання за спеціальністю

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність є новою спеціальністю з підготовки компетентних фахівців, яка охоплює повний спектр знань щодо розробки ідеї, організації та здійснення власного бізнесу.

Створення такої спеціальності обумовлене потребою ринкового середовища та станом економіки в Україні. Потреба країни у висококваліфікованих спеціалістах, які у змозі заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах, постійно зростає. Випускники цієї спеціальності зможуть реалізувати себе в різних сферах економічної діяльності.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це спеціальність для тих, хто бажає розвиватися та впевнено підніматися кар’єрними сходами.

Завдяки існуючим інтеграційним зв’язкам студенти забезпечуються базами практики на підприємствах торгівлі, виробництва та у сфері послуг, як в Україні, так і за її межами.

фото

Перевагами навчання в ХНТУСГ на цій спеціальності є:

- потужний викладацький склад; - навчання різними іноземними мовами;

- міжнародне визнання диплому:

- найбільший спектр вибору професій;

- доступ до широкої бази інформаційних ресурсів;

- різні форми навчання, включаючи тренінги та майстер-класи з підприємцями;

- практика та стажування в Україні і за кордоном, зокрема на підприємствах Великої Британії, Данії, Німеччини, Франції, Польщі, Швейцарії та багатьох інших країн;

- можливість отримати паралельну освіту технічного спрямування;

- проживання в кращих гуртожитках міста з максимально комфортними умовами для навчання та відпочинку, які мають вигідне місце розташування в центрі м. Харкова;

- потужна система співпраці зі студентами, а зокрема художня самодіяльність, команда КВК, різноманітні гуртки;

- добре розвинута спортивна підготовка студентів, діють 3 спортивні зали, працюють секції з футболу, баскетболу, тенісу та ін.

фото

Випускник зможе працювати на посадах:

- директор малого підприємства (за видами економічної діяльності);
- директор підприємства з надання послуг (консалтингового, страхового, рекламного тощо);
- керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
- керівник підприємства сфери послуг;
- директор малої торговельної фірми;
- завідувач торговельного залу;
- менеджер у сфері роздрібної та оптової торгівлі;
- менеджер підприємств загального харчування;
- експерт-товарознавець;
- спеціаліст з товарного консалтингу;
- фахівець з біржової торгівлі;
- брокер; - дилер;
- фахівець із біржових операцій;
- інженера з якості або стандартизації.