Спеціалізовані вчені ради

Cпеціалізована  вчена  рада  по  захисту  докторських  та кандидатських  дисертацій  Д 64.832.01

Голова спеціалізованої вченої ради: ЛИСИЧЕНКО Микола Леонідович,  доктор технічних наук, професор, перший проректор  Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність 05.09.03.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради: МЕГЕЛЬ Юрій Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри  Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність 05.11.17.

Вчений секретар: спеціалізованої вченої ради: ЧЕРЕНКОВ Олександр Данилович, доктор технічних наук, професор кафедри Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність 05.11.17.

За спеціальностями:

  • 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи.
  • 05.11.17 – Біологічні та медичні прилади та системи.

 

Cпеціалізована  вчена  рада  по  захисту  докторських  та кандидатських  дисертацій Д 64.832.02

Голова спеціалізованої вченої ради: МАРЕНИЧ Тетяна Григорівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри облік іаудит ХНТУСГ.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради: ОРЕЛ Володимир Миколайович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту ХНТУСГ.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради: РУДЕНКО Сергій Валентинович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудиту ХНТУСГ..

За спеціальністю:

  • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 

Cпеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій К 64.832.03

Голова ради: спеціалізованої вченої ради: ВОЙТОВ Віктор Анатолійович, доктор технічних наук, професор, спеціальність 05.02.04

Заступник голови  спеціалізованої вченої ради: ЛУЗАН Сергій Олексійович, д.т.н., професор, професор кафедри Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність 05.22.20.

Вчений секретар  спеціалізованої вченої ради: ГРАДИСЬКИЙ Юрій Олександрович,к.т.н., доцент, доцент кафедри Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність 05.02.04.

За спеціальностями:

  • 05.02.04 - тертя та зношування машин
  • 05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту

 

Cпеціалізована вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 64.832.04

Голова ради: спеціалізованої вченої ради: МЕЛЬНИК Віктор Іванович, д.т.н., старший науковий співробітник, проректор з наукової роботи Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність 05.05.11.

Заступник голови  спеціалізованої вченої ради: ПАСТУХОВ Валерій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність 05.05.11.

Вчений секретар  спеціалізованої вченої ради: КАЛІНІН Євген Іванович, к.т.н., доцент, доцент кафедри Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність 05.05.11.

За спеціальністю:

  • -05.05.11- «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»
  • -05.02.01- «Матеріалознавство»

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 64.832.001

Хань Сінмен

Назва дисертації «Організаційно-економічний механізм розвитку експортного потенціалу підприємств агропромислового виробництва»
Науковий керівник: Орел Володимир Миколайович

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальність: 073 Менеджмент

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Переглянути дисертацію

Преглянути 1 відгук

Переглянути 2 відгук