Програма інформатизації

Програма інформатизації Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка на 2011-2015 рр. (до 85-річчя заснування)

Переглядів: 11629

    Програма інформатизації Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка на 2011-2015 рр. (до 85-річчя заснування) базується на Програмі сталого розвитку університету (до 85-річчя заснування) та Програмі інформатизації університету на період до 2010 року. Завдяки реалізації плану заходів попередньої Програми університет посідав провідні місця в підсумкових рейтингах 23 ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України з інформатизації.

       Програма направлена на реалізацію державної освітянсько-аграрної політики: Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про інноваційну діяльність»; Державної цільової науково-технічної та соціальної програми «Наука в університетах» на 2008-2012 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 1155 від 19.09.2007р.; Закону України «Про Концепцію Національної програми інформатизації»; Закону України «Про Національну програму інформатизації»; Закону України «Про інформацію»; Закону України «Про науково-технічну інформацію»; Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»; Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»; Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1153; «Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти» − Постанова Кабінету Міністрів України від 05 липня 2004р. № 841; «Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів» − Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.04 №326; «Положення про Вузли державної інформаційно-виробничої системи для інформаційного та документарного забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з питань освіти» (ІВС "ОСВІТА") − Наказ МОН України від 15 грудня 2004 р. № 939; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 р. N 1036-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення розвитку освіти у сфері інформаційних технологій на період до 2013 року»; Постановою Верховної Ради України від 14 грудня 2011 р. «Про рекомендації парламентських слухань з питань створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення»; Програми інформатизації Харківської області ”Електронна Харківщина ” на 2011-2013 роки.

 Читатиі дал