Ректор

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Директор: к.т.н., доцент Автухов Анатолій Кузьмич

Заступник директора: Малишев Валерій Михайлович

Методист: Дуброва Олена Валеріївна

Адреса: м. Харків, проспект Ювілейний, 65-г, ауд. 212, 214  
Телефон: 057 710 52 01
e-mail: fpkntush@i.ua

ПОЛОЖЕННЯ Навчально-наукового інституту післядипломної освіти

Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників, педагогічних працівників, аспірантів і спіробітників структурних підрозділів університету

За наказом № 508 МСГ СРСР від 26 грудня 1973 року у Харківському інституті механізації та електрифікації було відкрито факультет по підвищенню кваліфікації керівних працівників та спеціалістів сільського господарства. У подальшому діяльність факультету була розширена до відділення по підвищенню кваліфікації викладачів сільськогосподарських технікумів і директивним листом Мінсільгосппроду України № 37-18-2-13/1180 від 1 березня 1994 року про відкриття відділення по підвищенню кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів. Наказом ХНТУСГ від 30.12.2009 р. № 01-08/331 з 01.01.2010 р. факультет перейменовано у Навчально-науковий інститут післядипломної освіти.

Освітня діяльність здійснюється за базовими акредитованими напрямами та спеціальностям.

Головними напрямками роботи ННІ ПО є: проведення підвищення кваліфікації керівників, керівних працівників і спеціалістів АПК, фахівців підприємств різних форм власності України та зарубіжжя, викладачів технікумів, викладачів вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації, організація роботи по підвищенню кваліфікації професорсько-викладацького складу університету, підготовка  фахівців за робітничими професіями.