Міжнародна діяльність

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Відділ міжнародних зв’язків ХНТУСГ є структурним підрозділом Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

 

Основні напрямки діяльності

– організація та координація стратегії, цілей, напрямків і форм усіх видів міжнародної діяльності університету;

– документальний супровід міжнародних стажувань, академічних обмінів, участі в міжнародних заходах та допомога в оформленні програм та проектів;

– підтримка зв'язків з міжнародними організаціями;

– розробка угод з закладами вищої освіти – партнерами ХНТУСГ, проектів і робочих програм співробітництва;

– пошук і розповсюдження інформації про нові міжнародні програми і проекти, сприяння виконанню існуючих програм і проектів у рамках існуючих угод;

– залучення коштів закордонних грантодавців для розвитку матеріально-технічної бази університету, спільних програм навчання студентів, досліджень, розробок, конференцій, публікацій, академічних обмінів;

– надання сприяння в організації та проведенні прийому іноземних делегацій в ХНТУСГ ім. П.Василенка;

– організація виїзду професорсько-викладацького складу і студентів університету за кордон;

– організація співбесід з іноземної мови для професорсько-викладацького складу і студентів, які направляються за кордон;

– оперативне подання інформації всім підрозділам ХНТУСГ ім. П.Василенка про участь в проектах.

 

КОНТАКТИ

 

вул. Алчевських, 44, каб. 202,203, м. Харків, 61002, Україна

Телефон : +38-067-571-6067

е-mail: international.khntusg@ukr.net

 

СКЛАД ВІДДІЛУ

 

Начальник відділу
Вітковський Юрій Петрович , к.е.н., доцент
 
Директор Українсько-Польського центру
Півень Михайло Васильович, к.т.н., доцент
 
Координатор міжнародних програм
Науменко Артем Олександрович, к.т.н., доцент
 
Координатор міжнародних програм
Вічерін Артем Юрійович