Ректор

Кафедра агрологістики та управління ланцюгами постачань

Завідувач кафедри: ЛАРІНА Тетяна Федорівна, доктор економічних наук, доцент
Адреса: м. Харків, просп. Ювілейний, 65г
Телефон:
E-mailkaf.agrologist@ukr.net
Кафедра входить до складу факультету технологічних систем та логістики, її засновано в 2018 р.
Кафедра агрологістики і управління ланцюгами постачань планує в 2019 році розпочати підготовку фахівців за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини».
Дисципліни кафедри:
 • комерційна логістика;
 • логістичне обслуговування торгівельних підприємств;
 • логістика;
 • проектування, організація та управління ланцюгами поставок агропромислової продукції;
 • облік у банках та банківська справа;
 • фінанси, гроші та кредит;
 • залізобетонні та кам’яні конструкції;
 • технологія столярних виробів;
 • механічна обробка деталей будівельних конструкцій;
 • регіональна економіка;
 • економіка праці та соціально-трудові відносини;
 • основи економічної теорії;
 • оптимізація логістичних рішень в транспортних системах;
 • основи економіки на транспорті;
 • основи управління проектами на транспорті;
 • основи теорії систем і управління;
 • історія економіки та економічної думки;
 • маркетинг;
 • економіка підприємств;
 • основи економіки;
 • мікро- і макроекономіка.
Склад кафедри:
 
Ларіна Тетяна Федорівна, доктор економічних наук, доцент
         Закінчила Харківський державний університет, де отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Економічна теорія», спеціалізація «Викладач економічних дисциплін. Фінансовий менеджер».
       У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Макроекономічне регулювання інституціональних перетворень в умовах ринкової трансформації» (спеціальність 08.01.01 – економічна теорія); у 2017 році – докторську дисертацію за темою «Механізми управління техніко-технологічним оновленням аграрних підприємств: теорія, методологія, практика» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)).
       У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри гуманітарних та економічних дисциплін.
       З 2001 року навчалася в аспірантурі Національного університету внутрішніх справ, після закінчення якої працювала на кафедрі економічної теорії викладачем, а з 2006 – на посаді доцента. З 2013р. по 2017 р була доцентом кафедр гуманітарних та економічних дисциплін, соціально-економічних дисциплін, соціальних та економічних дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ. З 2017 року – професор кафедри соціальних та економічних дисциплін факультету № 2 ХНУВС.
       У 2018 році очолила кафедру агрологістики і управління ланцюгами постачань Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка
       Нагороджена: нагрудним знаком «За відзнаку в службі» ІІ ступеня.
       Основні напрями наукових досліджень: 
 • макроекономічне регулювання;
 • інституційна економіка;
 • державне регулювання економіки;
 • аграрна економіка;
 • інноваційна економіка;
 • модернізація економіки;
Литвинов Анатолій Іванович, кандидат економічнихнаук, доцент, професор кафедри
Закінчив Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за фахом “Економіка і управління в галузях АПК”, навчався в аспірантурі в ІАЕ УААН ім. Шліхтера та у 2002 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.07.02 “Економіка сільського господарства і АПК”. Має багатий досвід практичної роботи в банківській сфері та комерційних структурах.
Під його керівництвом підготовано і захищено одну дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
       
Навчально-науковий напрямок:
 • фінансово-економічні аспекти господарської діяльності в аграрній сфері;
 • фінансова кооперація;
 • ефективна взаємодія з банками;
 • ефективність відтворення;
 • агрологістика.
 
Бурлака Олександр Олексійович, кандидат технічних наук, ассистент кафедри
Закінчив Харківський національний університет будівництва та архітектури.
Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»
Автор 15 наукових статей
Індекс Гірша за Google Schoolar – 1
       Сфера наукових інтересів:
 • збірний і монолітний залізобетон;
 • дренажні труби;
 • будівельні 3D-принтери;
 • Ultra High Performance Concrete;
 • цементно-деревинні композити.
 
Богданович Ольга Анатоліївна, старший викладач
Має дві вищі освіти. Закінчила з відзнакою Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарств (спеціальність: механізація сільського господарства, кваліфікація – інженер-механік), Харківський державний технічний університет сільського господарства (спеціальність «Механізація сільського господарства», кваліфікація – магістр; спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація – економіст.
Тема кандидатської дисертації: «Закономірності формування та вдосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств». Робота практично закінчена.
        Навчально-науковий напрямок:
 • дослідження закономірностей формування та оптимізації галузевої структури виробництва сільськогосподарських підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України;
 • дослідження тенденцій зміни обсягів валової продукції сільського господарства та теоретико-методологічне забезпечення сталого розвитку аграрного сектору в умовах глобалізації як основи продовольчої безпеки.
Даниленко Валерій Володимирович, старший викладач кафедри
 В 2011 році навчаючись в Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. П. Василенка отримав диплом магістра за спеціальністю “Економіка і менеджмент організацій”. 
В 2016 році приймав участь в програмі обміну досвідом викладачів сільськогосподарських закладів вищої освіти FEP, яка проходила в США.
В 2018 році захистив дисертацію за темою “Управління конкурентоспроможністю підприємств-виробників зерна в умовах нестабільної кон’юнктури ринку”.
 
Шебанова Ольвія Олегівна, старший викладач
Закінчила в 2002 році економічний факультет Харківського державного технічного університету сільського господарства.
З вересня 2006 року працювала в ХНТУСГ ім. П. Василенка на кафедрі економіки та маркетингу, з 2010 року на посаді старшого викладача, з 2018 року – старший викладач кафедри агрологістики і управління ланцюгами постачань.
Проходила стажування в Німеччині: кредитний відділ – Norddeutsche Landesbank (Північно-земельний банк) в 2002 році.
В 2016 році була з відкритими лекціями в Rhein-Wall Hochschule (Рейнвальський Університет).